Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler 9.Sınıf Kimya

Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler 9.Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Uğraş Alanları

Kimya Mühendisliği

Maddeyi fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğratan cihazları ve özellikle değişimlerini ekonomi ve insan yönünden inceleyen bilim dalına kimya mühendisliği denir.

Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hâllerinin değişime uğradığı süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çok yönlü mühendislik dalıdır.

Metalurji Mühendisliği

Metalurji mühendisliği, yapısında metal bulunan maden filizlerinin metalurjik yöntemlerle işlenerek endüstrinin ihtiyaç duyduğu malzemenin üretimi, bunun yanında seramik, plastik ve kompozit malzemelerin karakteristiklerini ve üretimini inceleyen çok geniş alanda iş olanakları sunan mühendislik dalıdır.

Eczacı

Eczacılık fakültelerinde 5 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan, ilacın üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen sürecin her aşamasında yetki sahibi olan kimseye eczacı denir.

Eczacılık fakültesini bitiren kişiler yüksek lisans yaptıkları takdirde uzman eczacı olurlar.

Kimyager

Üniversitelerin Fen Fakülteleri’nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya ve fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcileridir.

Kimya Öğretmenliği

Eğitim fakültelerinin kimya öğretmenliği bölümünden mezun olmuş öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.] }

Kimya Mühendisliği: Temel olarak kimya bilimi ile matematik, biyoloji, Ezik, çevre, kalite ve ekonomi bilimlerini kullanarak süreci iyi değerlendirip önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir mühendisliktir. Kimya Mühendisi araştırma - geliştirme (AR-GE) fabrika organizasyonu ve işletme ürün - üretim yönetimi alanlarında sorumluluk sahibidir.
Metalurji Mühendisliği: Metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, şekillendirilmesini, korunması ile çevresel kaygı ve sorumlulukları dikkate alarak, insan ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve biçimde hazırlanmasını hedef alan bilim ve teknoloji dalıdır. Yer kabuğunda bulunan birçok metal doğada oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunmaktadır. Bu minerallerden istenilen bileşiklerin elde edilmesi için flotasyon yöntemi kullanılır. Flotasyon yöntemi kimya alanında kullanılan ayırma yöntemlerinden biridir.
Eczacı: Tıp, kimya ve bitki bilimlerini bir arada kullanarak hastalıkların tedavisi, tanısı ve iyileştirilmesi için ilaç araştırması veya geliştirmesi alanında çalışan bilim insanlarıdır. Eczacılar, kimyagerler ile birlikte farmakoloji alanında çalışmalar yaparlar. Farmakoloji ilaç bilimidir.
Kimyager: Kimya sektöründe aktif olarak laboratuvarda araştırma, geliştirme, çalışmaları yapabilen bilim insanıdır. Kimyagerler kimyanın alt bilim dalları olan analitik kimya, fizikokimya, organik kimya, anorganik kimya, polimer kimyası endüstriyel kimya ve biyokimya alanlarında aktif olarak çalışmalar yapabilirler. Önemli kimyagerlerimizden Prof. Dr. Aziz SANCAR kimya alanında Nobel ödülü almıştır.
Kimya Öğretmeni: Kimya bilimini gerek teorik gerekse deneysel verilerle lise düzeyindeki öğrencilere en iyi şekilde açıklayan ve öğreten eğitimcilerdir. Kimya öğretmeni, öğrencilerin kimya ile yaşamı bağdaştırmalarını kolaylaştırırlar.
Kimya Öğretmeni: MEB tarafından onaylanan öğretim programları çerçevesinde, kimya konusu ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları, öğrenci yaş düzeylerine uygun olarak çeşitli yöntemlerle kazandıran, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.
Örnek
I. Pencere camı
II. El sabunu
III. Plastik tabak
Yukarıda verilen maddelerden hangileri kimya endüstrisinin ürünlerindendir?
Çözüm: Kimya endüstrisinde birçok farklı üretim tesisi vardır. Cam üreten tesisler kimya endüstrisinin tesisleridir. Dolayısıyla pencere camı bir kimya endüstrisinin ürünüdür. Sabun ve deterjan üretimi de kimya tesislerinde yapılır. Elsabunu kimya endüstrisinin ürünüdür. Plastik üretimi petrokimya ve polimer kimyasının ilgi alanına girer ve plastikler kimya endüstrilerinde elde edilir. Plastik tabak kimya endüstrisinin ürünüdür.
Örnek
Zafer bey bir boya üretim fabrikası inşa etmek istemektedir. Bunun için öncelikli olarak işe alması gerekli olan kimyacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimyager
B) Kimya mühendisi
C) Eczacı
D) Metalürji mühendisi
E) Kimya öğretmeni
Çözüm: Matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi gibi bilimleri kullanarak ham maddeleri veya kimyasalları daha kullanışlı ve değerli hâle getirme işlemlerini gerçekleştirildiği tesisleri planlayan ve kurulumu yapan kimyacı, kimya mühendisidir. B dekini öncelikli olarak işe almalıdır. Cevap B


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar