Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler

Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler

Kimya bilimi oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak bu alanda çalışan meslekler genel olarak birkaç başlık altında toplanabilir. Bu mesleklerden bazıları aşağıda kısaca tanıtılmıştır.Kimyager

Maddelerin kimyasal yapısı ve etkileşimleri konusunda araştırma ve geliştirme işlerini yaparak bu konudaki çalışmaları yönetme bilgi ve becerisine sahip kişilere kimyager denir. Kimyagerler, plastik, ilaç, boya, petrokimya, metal, tekstil, seramik, çimento, deri, deterjan ve sabun, gıda, kozmetik, cam gibi sanayi alanlarında çalışabilir. Ayrıca, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilirler.Kimya Mühendisi

Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir. Kimya mühendisleri matematik ve fizik gibi mühendislik bilimlerini kimya ile birleştirerek endüstri, teknoloji ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapar.Kimya Öğretmeni

Eğitim kurumunda, öğrencilere, MEB tarafından onaylanan öğretim programları çerçevesinde kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. Özel ve devlet kurumlarında ilköğretim ve orta öğretim fen bilgisi ve kimya öğretmeni olarak çalışabilirler. Kimya öğretmenleri üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olurlar.

Eczacı

İlaçların üretimi, geliştirilmesi ve insan vücudundaki etkileri konularında eğitim almış insanlardır. Eczacılar ayrıca doktorlar tarafından yazılan reçetelerdeki ilaçları hastaya oluşturan veya temin eden kişilerdir.Metalurji Mühendisi

Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımIarının elde edilmesi ve belirli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği ham madde haline getirilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten insandır.

Kimyacılar, kimya endüstrisinde çalışabileceği gibi üniversitelerde, kamu kurumlarında, denetleme birimlerinde de çalışabilir. Ayrıca kimyacılar birçok alanda yönetici olarak da görev yapabilir.

Kimya Öğretmeni: MEB tarafından onaylanan öğretim programları çerçevesinde, kimya konusu ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları, öğrenci yaş düzeylerine uygun olarak çeşitli yöntemlerle kazandıran, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. Örnek I. Pencere camı II. El sabunu III. Plastik tabak Yukarıda verilen maddelerden hangileri kimya endüstrisinin ürünlerindendir? Çözüm: Kimya endüstrisinde birçok farklı üretim tesisi vardır. Cam üreten tesisler kimya endüstrisinin tesisleridir. Dolayısıyla pencere camı bir kimya endüstrisinin ürünüdür. Sabun ve deterjan üretimi de kimya tesislerinde yapılır. Elsabunu kimya endüstrisinin ürünüdür. Plastik üretimi petrokimya ve polimer kimyasının ilgi alanına girer ve plastikler kimya endüstrilerinde elde edilir. Plastik tabak kimya endüstrisinin ürünüdür. Örnek  Zafer bey bir boya üretim fabrikası inşa etmek istemektedir. Bunun için öncelikli olarak işe alması gerekli olan kimyacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimyager B) Kimya mühendisi C) Eczacı D) Metalürji mühendisi E) Kimya öğretmeni Çözüm: Matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi gibi bilimleri kullanarak ham maddeleri veya kimyasalları daha kullanışlı ve değerli hâle getirme işlemlerini gerçekleştirildiği tesisleri planlayan ve kurulumu yapan kimyacı, kimya mühendisidir. B dekini öncelikli olarak işe almalıdır. Cevap B
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi