Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler

Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Uğraş Alanları

Kimya bilimi oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak bu alanda çalışan meslekler genel olarak birkaç başlık altında toplanabilir. Bu mesleklerden bazıları aşağıda kısaca tanıtılmıştır.

Kimyager

Maddelerin kimyasal yapısı ve etkileşimleri konusunda araştırma ve geliştirme işlerini yaparak bu konudaki çalışmaları yönetme bilgi ve becerisine sahip kişilere kimyager denir. Kimyagerler, plastik, ilaç, boya, petrokimya, metal, tekstil, seramik, çimento, deri, deterjan ve sabun, gıda, kozmetik, cam gibi sanayi alanlarında çalışabilir. Ayrıca, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilirler.

Kimya Mühendisi

Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir. Kimya mühendisleri matematik ve fizik gibi mühendislik bilimlerini kimya ile birleştirerek endüstri, teknoloji ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapar.

Kimya Öğretmeni

Eğitim kurumunda, öğrencilere, MEB tarafından onaylanan öğretim programları çerçevesinde kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. Özel ve devlet kurumlarında ilköğretim ve orta öğretim fen bilgisi ve kimya öğretmeni olarak çalışabilirler. Kimya öğretmenleri üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olurlar.

Eczacı

İlaçların üretimi, geliştirilmesi ve insan vücudundaki etkileri konularında eğitim almış insanlardır. Eczacılar ayrıca doktorlar tarafından yazılan reçetelerdeki ilaçları hastaya oluşturan veya temin eden kişilerdir.

Metalurji Mühendisi

Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımIarının elde edilmesi ve belirli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği ham madde haline getirilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten insandır.

Kimyacılar, kimya endüstrisinde çalışabileceği gibi üniversitelerde, kamu kurumlarında, denetleme birimlerinde de çalışabilir. Ayrıca kimyacılar birçok alanda yönetici olarak da görev yapabilir.



] }

Kimya Mühendisliği: Temel olarak kimya bilimi ile matematik, biyoloji, Ezik, çevre, kalite ve ekonomi bilimlerini kullanarak süreci iyi değerlendirip önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir mühendisliktir. Kimya Mühendisi araştırma - geliştirme (AR-GE) fabrika organizasyonu ve işletme ürün - üretim yönetimi alanlarında sorumluluk sahibidir.
Metalurji Mühendisliği: Metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, şekillendirilmesini, korunması ile çevresel kaygı ve sorumlulukları dikkate alarak, insan ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve biçimde hazırlanmasını hedef alan bilim ve teknoloji dalıdır. Yer kabuğunda bulunan birçok metal doğada oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunmaktadır. Bu minerallerden istenilen bileşiklerin elde edilmesi için flotasyon yöntemi kullanılır. Flotasyon yöntemi kimya alanında kullanılan ayırma yöntemlerinden biridir.
Eczacı: Tıp, kimya ve bitki bilimlerini bir arada kullanarak hastalıkların tedavisi, tanısı ve iyileştirilmesi için ilaç araştırması veya geliştirmesi alanında çalışan bilim insanlarıdır. Eczacılar, kimyagerler ile birlikte farmakoloji alanında çalışmalar yaparlar. Farmakoloji ilaç bilimidir.
Kimyager: Kimya sektöründe aktif olarak laboratuvarda araştırma, geliştirme, çalışmaları yapabilen bilim insanıdır. Kimyagerler kimyanın alt bilim dalları olan analitik kimya, fizikokimya, organik kimya, anorganik kimya, polimer kimyası endüstriyel kimya ve biyokimya alanlarında aktif olarak çalışmalar yapabilirler. Önemli kimyagerlerimizden Prof. Dr. Aziz SANCAR kimya alanında Nobel ödülü almıştır.
Kimya Öğretmeni: Kimya bilimini gerek teorik gerekse deneysel verilerle lise düzeyindeki öğrencilere en iyi şekilde açıklayan ve öğreten eğitimcilerdir. Kimya öğretmeni, öğrencilerin kimya ile yaşamı bağdaştırmalarını kolaylaştırırlar.
Kimya Öğretmeni: MEB tarafından onaylanan öğretim programları çerçevesinde, kimya konusu ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları, öğrenci yaş düzeylerine uygun olarak çeşitli yöntemlerle kazandıran, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.
Örnek
I. Pencere camı
II. El sabunu
III. Plastik tabak
Yukarıda verilen maddelerden hangileri kimya endüstrisinin ürünlerindendir?
Çözüm: Kimya endüstrisinde birçok farklı üretim tesisi vardır. Cam üreten tesisler kimya endüstrisinin tesisleridir. Dolayısıyla pencere camı bir kimya endüstrisinin ürünüdür. Sabun ve deterjan üretimi de kimya tesislerinde yapılır. Elsabunu kimya endüstrisinin ürünüdür. Plastik üretimi petrokimya ve polimer kimyasının ilgi alanına girer ve plastikler kimya endüstrilerinde elde edilir. Plastik tabak kimya endüstrisinin ürünüdür.
Örnek 
Zafer bey bir boya üretim fabrikası inşa etmek istemektedir. Bunun için öncelikli olarak işe alması gerekli olan kimyacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimyager
B) Kimya mühendisi
C) Eczacı
D) Metalürji mühendisi
E) Kimya öğretmeni
Çözüm: Matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi gibi bilimleri kullanarak ham maddeleri veya kimyasalları daha kullanışlı ve değerli hâle getirme işlemlerini gerçekleştirildiği tesisleri planlayan ve kurulumu yapan kimyacı, kimya mühendisidir. B dekini öncelikli olarak işe almalıdır. Cevap B


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar