Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler

Atom, molekül ve iyonlar arasında çeşitli etkileşimler olur. Kimyasal türlerin birbirleri ile etkileşimleri sonucunda farklı özelliklere sahip yeni maddeler oluşabilir. Etkileşimler sırasında atomların değerlik elektronları değişebilir ve yeni kimlikte yeni maddeler meydana gelebilir.

Kimyasal Türler Arası Bağ Oluşumu

Bütün kimyasal türlerin atom çekirdeklerinde pozitif yüklü pro- tonlar yer almaktadır. Çekirdek çevresinde ise negatif yüklü elektron bulutu vardır. Kimyasal türler bağ yaparken temelde bu iki zıt yüklerin birbi- ri ile etkileşimi olur.


Kimyasal türler birbirlerine yaklaştırıldığında çekirdekte bulunan “+” yükler ile çekirdek etrafında bulunan “-” yükler arasında itme ve çekme kuvvetleri oluşur. Birbirine yaklaştırılan türlerdeki atomun protonu diğer atomun elektronları tarafından çekilirken, protonları tarafından da aynı zamanda itilir. Benzer şekilde bir atomun elektronları diğer atomun protonları tarafından çekilirken elektronları tarafından itilir.

Kimyasal türler arası etkileşimler etkileşen kimyasal türler açısından atom – atom, molekül – molekül ve iyon – iyon, iyon – molekül, atom – iyon gibi değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Kimyasal türler arasındaki bağları güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olarak sınıflandırmak mümkündür.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Kimyasal türler arasında meydana gelen etkileşimler güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler şeklinde ikiye ayrılır.

Kimyasal türler arasındaki itme ve çekme kuvvetleri aynı anda gerçekleşir. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla olduğunda türler arasında bir kimyasal bağ oluşur. Kimyasal türler arasında kimyasal bağ oluşmasına neden olan bu tür etkileşimler güçlü etkileşimler olarak da adlandırılır.

Güçlü etkileşimler,

  • İyonik bağ
  • Kovalent bağ
  • Metalik bağ

olarak sınıflandırılır.

Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla büyük değilse kimyasal türler arasında kimyasal bağ oluşmaz. Bu tür etkileşimler zayıf etkileşimler olarak adlandırılır. Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ da denir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar