Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

Deneysel sonuçlar azot (N), oksijen (O) ve flor (F) elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktalarının beklenenden çok daha yüksek çıktığını göstermiştir.

Bu durum H2O, HF ve NHmoleküllerinde farklı bir etkileşim türünün etkili olduğunu ve bunun kaynama noktasını artırdığı şeklinde yorumlanmıştır. O, F ve N atomlarının elektronegatiflik değerleri yüksek ve atom çapları küçüktür, Bu nedenle hidrojen atomu O, F ve N atomları ile bağ yaptığında komşu moleküllerdeki elektron çiftlerine güçlü bir elektrostatik çekim kuvveti uygular. Bu çekim kuvvetine hidrojen bağı adı verilir.

HF deki hidrojen H2O daki hidrojenden, H2O daki hidrojen NH3 teki hidrojenden daha kuvvetli hidrojen bağı oluşturur.

Hidrojen bağları kovalent bağla karışmaması için “” şeklinde kesikli çizgi ile gösterilir. Hidrojen bağları aynı moleküller arasında olabildiği gibi farkIı moleküller arasında da oluşabilir. H2O ve CH3OH molekülleri arasında da hidrojen bağı oluşabilir. Yeter ki molekül polar kararakterli olsun.

Not: Birbiri ile hidrojen bağı yapan maddeler birbiri içerisinde daha iyi çözünür. Örneğin NH3, su ile hidrojen bağı yaptığından suda iyi çözünür.] }

Örnek: Aşağıdaki kimyasal lürlerden hangisi ile su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşmaz?
Çözüm: O, F ve N atomları ile bağ yapmış H atomlarının başka bir moleküldeki bağ yapmamış elektron çiftlerine uyguladığı çekim kuvveli hidrojen bağıdır. Su molekülünde H atomu O atomu ile bağ yapmıştır. O hâlde bu atomun başka moleküllerdeki bağ yapmamış elektron çiftlerine uyguladığı çekim kuweti hidrojen bağıdır. Moleküller ... şeklinde olduğuna göre, bağ yapmamış elektron çifti bulunmayan CH4 ile su hidrojen bağı yapamaz. Cevap D


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar