Dipol – Dipol Bağları

Dipol – Dipol Bağları (Polar Etkileşim): Kalıcı dipole sahip polar kimyasal türler birbirlerine yaklaştığında birinin kısmi pozitif (δ+) ve diğerinin kısmi negatif (δ) kutbu arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu çekim kuvvetine dipol – dipol bağı (kuvveti) adı verilir.H2S molekülleri polar olduğundan iki H2S molekülü arasında dipol – dipol bağı oluşur. Aynı şekilde NF3 molekülü de polar olduğundan H2S ile NF3 arasında da dipol – dipol bağı oluşur.


H2S, CO, HCl, NF3 gibi polar karakterli moleküller arasında polar etkileşim vardır ve molekülleri arasında dipol – dipol bağları oluşur.

Dipol – Dipol Bağının Özellikleri  • Dipol – dipol etkileşimleri, kısmi yüklerden kaynaklandığı için kimyasal bağlar kadar kuvvetli değildirler.
  • Bir maddedeki dipol – dipol bağları ne kadar kuvvetliyse maddenin erime ve kaynama noktaları da o kadar yüksektir.
  • Dipol – dipol bağı kimyasal bağlardan zayıf olmasına rağmen diğer van der Waals bağlarından daha kuwetlidir. Aynı
    büyüklükteki iki molekülden dipol – dipol bağı içerenin erime ve kaynama noktası diğer Van der Waals bağları içereninkine göre yüksek olur.
  • Kendi aralarında dipol – dipol bağı oluşturabilen tanecikler başka polar taneciklerle de dipol – dipol bağı yapabilir. H2S ve HCl molekülleri polardır. H2S – H2S ya da HCl – HCl molekülleri arasında dipol – dipol bağı oluşabildiği gibi H2S ile HCl molekülleri arasında da dipol – dipol bağı oluşur. Bu nedenle polar taneciklere sahip maddeler birbiri içinde çözünebilir. Bu durumda H2S nin HCl de çözünmesi beklenir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz