Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

Dipol – Dipol Bağları (Polar Etkileşim): Kalıcı dipole sahip polar kimyasal türler birbirlerine yaklaştığında birinin kısmi pozitif (δ+) ve diğerinin kısmi negatif (δ) kutbu arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu çekim kuvvetine dipol – dipol bağı (kuvveti) adı verilir.

H2S molekülleri polar olduğundan iki H2S molekülü arasında dipol – dipol bağı oluşur. Aynı şekilde NF3 molekülü de polar olduğundan H2S ile NF3 arasında da dipol – dipol bağı oluşur.


H2S, CO, HCl, NF3 gibi polar karakterli moleküller arasında polar etkileşim vardır ve molekülleri arasında dipol – dipol bağları oluşur.

Dipol – Dipol Bağının Özellikleri

  • Dipol – dipol etkileşimleri, kısmi yüklerden kaynaklandığı için kimyasal bağlar kadar kuvvetli değildirler.
  • Bir maddedeki dipol – dipol bağları ne kadar kuvvetliyse maddenin erime ve kaynama noktaları da o kadar yüksektir.
  • Dipol – dipol bağı kimyasal bağlardan zayıf olmasına rağmen diğer van der Waals bağlarından daha kuwetlidir. Aynı
    büyüklükteki iki molekülden dipol – dipol bağı içerenin erime ve kaynama noktası diğer Van der Waals bağları içereninkine göre yüksek olur.
  • Kendi aralarında dipol – dipol bağı oluşturabilen tanecikler başka polar taneciklerle de dipol – dipol bağı yapabilir. H2S ve HCl molekülleri polardır. H2S – H2S ya da HCl – HCl molekülleri arasında dipol – dipol bağı oluşabildiği gibi H2S ile HCl molekülleri arasında da dipol – dipol bağı oluşur. Bu nedenle polar taneciklere sahip maddeler birbiri içinde çözünebilir. Bu durumda H2S nin HCl de çözünmesi beklenir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar