Sıvılarda Viskozite

Sıvılarda Viskozite

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite adı verilir.

  • Bir sıvının viskozitesi ne kadar büyük ise sıvı o derece yavaş akar.
  • Viskozitesi büyük olan maddelere viskoz veya halk arasında kıvamlı denir. Örneğin balın viskozluğu pekmezden daha büyük olduğundan balın akışkanlığı daha azdır.


Viskozitesi bügük olan sıvının akışkanlığı daha azdır. 

  • Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan sıvılar, moleküller arası çekim kuvvetleri zayıf olan sıvılara göre genelIikle daha yüksek viskoziteye sahiptir.

Su, glikol ve gliserin maddelerinden gliserinde hidrojen bağları daha çok olduğundan bağlar daha sağlamdır. Bundan dolayı gliserin daha viskozdur. Suda ise hidrojen bağları en az olduğundan bağlar daha zayıftır. Bundan dolayı su daha az viskoz yani daha çok akışkandır.

Bilgi: Sıcaklık yükseldikçe sıvıların viskozite değeri genellikle azalır. Soğuk bal daha viskoz iken, sıcak bal daha akışkandır.

Örnek:
I. Boyaların yüzeylere daha kolay sürülebilir hale gelmesi için boyalar su ve tiner gibi viskozitesi küçük olan sıvılarla karıştırılarak kullanılır.
II. Sıcaklığı artan sıvıların akıcılığı küçülür, viskozitesi artar.
III. Akıcılık ile viskozite doğru orantılıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?Çözüm
Boyalar inceltilmeden önce daha viskoz olan maddelerdir. Boyaların viskozitelerini azaltmak yani akışkanlıklarını artırmak için boyaya daha akışkan olan tiner ve su gibi maddeler eklenir. I. ifade doğrudur.
Akıcılık, sıcaklık arttıkça artar. Viskozite ise sıcaklık arttıkça azalır. Yani sıcaklığı artan sıvıların akıcılığı artar viskozitesi azalır. II. ifade yanlıştır.
Viskozite, bir sıvının akmaya karşı direncidir. Yani viskozite ile akıcılık ters orantılıdır. III. ifade yanlıştır.

Örnek:

Çözüm: Viskozite sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Direnç, tanecikler arası çekim ile ilgilidir. Tanecikleri arası çekimi büyük olan sıvının viskozitesi genellikle büyüktür. Tanecikleri arası çekimi büyük olan sıvının kaynama noktası da genellikle büyüktür. Kaynama noktaları arasındaki ilişki viskoziteleri arasındaki ilişkiyi verir. Sıvıların viskoziteleri arasındaki ilişkinin III> I > II şekIinde olması beklenir. Cevap E

Viskoziteyi Etkileyen Faktörler konusu için tıklayın.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi