İyon – Dipol Bağları


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

Polar moleküller arasında dipol – dipol bağı oluştuğu gibi polar bir tanecik ile iyon arasında da çekim kuvvetleri oluşur. Polar tanecik ile iyon arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine iyon – dipol bağı (etkileşimi) denir.

Yemek tuzu (NaCl) iyon yapılı bir bileşiktir. NaCl tuzu kristali suya atıldığında H2O moleküllerinin kısmi pozitif “δ+” yüklü uçları ile Cl iyonları arasında ve kısmi negatif “δ+” yüklü uçları ile Na+ iyonları arasında iyon – dipol bağı oluşur. Bu şekilde H2O molekülleri iyonları çevreler ve dağıtır. Böylece çözünme gerçekleşir.
H2O moleküllerinin kısmi pozitif ucu ile Cl iyonları ve kısmi negatif ucu ile Na+ iyonları arasında Cl – H2O ve Na+ – H2O iyon – dipol bağları oluşur. Böylece NaCl suda çözünür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi