Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

Polar moleküller arasında dipol – dipol bağı oluştuğu gibi polar bir tanecik ile iyon arasında da çekim kuvvetleri oluşur. Polar tanecik ile iyon arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine iyon – dipol bağı (etkileşimi) denir.

Yemek tuzu (NaCl) iyon yapılı bir bileşiktir. NaCl tuzu kristali suya atıldığında H2O moleküllerinin kısmi pozitif “δ+” yüklü uçları ile Cl iyonları arasında ve kısmi negatif “δ+” yüklü uçları ile Na+ iyonları arasında iyon – dipol bağı oluşur. Bu şekilde H2O molekülleri iyonları çevreler ve dağıtır. Böylece çözünme gerçekleşir.


H2O moleküllerinin kısmi pozitif ucu ile Cl iyonları ve kısmi negatif ucu ile Na+ iyonları arasında Cl – H2O ve Na+ – H2O iyon – dipol bağları oluşur. Böylece NaCl suda çözünür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar