Soru: Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun işlevleri arasındadır?
A) Görme reflekslerinin kontrol edilmesi
B) İşitme sinyallerinin alınıp düzenlenmesi
C) Soluk alıp verme olayının düzenlenmesi
D) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi
E) Yürüme sırasında dengenin sağlanması

Soru: Vücuttaki tüm hormonlar;
l. Hedef hücrelere kan yoluyla taşınma
II. Büyümeyi etkileme
III. Hedef hücrenin zarı üzerindeki reseptöre bağlanma
özelliklerinden hangilerini içerir?
A) Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı
D)IveII E)IveIII

Soru: Ön hipofizden salgılanan hormonların çoğu diğer endokrin bezlerin işlevlerini kontrol eder. Aşağıdakilerden hangisi bu tip hormonlardan birisi değildir?
A) Tiroit uyarıcı hormon
B) Melanosit uyarıcı hormon
C) Folikül uyarıcı hormon
D) Lüteinleştirici hormon
E) Adrenokoıtikotropik hormon

Soru: Parathormonla ilgili olarak;
ı. Tiroit bezi tarafından üretilir.
II. Dolaylı olarak D vitamininin etkin bir hormona dönüşümünü uyarır.
lll. Kandaki kalsiyum düzeyi düştüğünde salgılanması artar.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

Soru: Aşağıdakilerin hangisinde aldosteron hormonunun vücuda etkisi doğru olarak verilmiştir?
A) Böbreklerde sodyumun geri emilimini ve potasyumun atılmasını hızlandırma
B) Karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşümünü hızlandırarak kandaki glikoz miktarını yükseltme
C) Metabolik süreçleri uyarma ve sürdürme
D) Döl yatağı ve meme bezlerinin kasılmasını uyarma
E) Kemik ve kıkırdağın büyümesini uyarma

Soru: Aşağıdakilerden hangisi şeker hastalığına (Diabetes mellitus) yol açabilen faktörlerden birisidir?
A) Pankreas tarafından normalden fazla insülin üretilmesi
B) Pankreas tarafından normalden az glukagon üretilmesi
C) Hedef hücrelerin insüline az tepki vermesi
D) Pankreasın sindirim enzimlerini taşıyan kanalının tıkanması
E) Pankreasın Iangerhans adacıklarındaki alfa hücrelerinin hasar görmesi

1. BÖLÜM DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEM, DUYU ORGANLARI

Sinir Sistemi – Sinir Hücresi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Sinir Sistemi – İmpuls Oluşumu ve İletimi video 11. sınıf Hocalara Geldik

İnsanda Sinir Sistemi – Beyin 1 video 11. sınıf Hocalara Geldik

İnsanda Sinir Sistemi – Beyin 2 video 11. sınıf Hocalara Geldik

Omurilik video 11. sınıf Hocalara Geldik

Çevresel Sinir Sistemi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Endokrin Sistem: Hormon – Hipofiz Bezi video 11. sınıf Selin Hoca

Endokrin Sistem: Ön Lob ve Arka Lob Hormonları video 11. sınıf Selin Hoca

Endokrin Sistem: Tiroid Bezi – Paratiroid Bezi video 11. sınıf Selin Hoca

Endokrin Sistem: Böbrek Üstü Bezleri video 11. sınıf Selin Hoca

Endokrin Sistem: Pankreas video 11. sınıf Selin Hoca

Endokrin Sistem: Eşeysel Bezler – Timüs Bezi – Epifiz Bezi video 11. sınıf Selin Hoca

Duyu Organları – Göz 1 video 11. sınıf Hocalara Geldik

Duyu Organları – Göz 2 video 11. sınıf Hocalara Geldik

Duyu Organları – Kulak video 11. sınıf Hocalara Geldik

Duyu Organları – Burun ve Dil video 11. sınıf Hocalara Geldik

Duyu Organları – Deri video 11. sınıf Hocalara Geldik

2. BÖLÜM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

Destek ve Hareket Sistemi – İskelet Sistemi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Destek ve Hareket Sistemi – Kıkırdak ve Eklemler Sistemi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Destek ve Hareket Sistemi – Kas Sistemi Sistemi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Destek ve Hareket Sistemi – Çizgili Kasların Kasılması video 11. sınıf Hocalara Geldik

Destek ve Hareket Sistemi – İskelet Sistemi Rahatsızlıkları video 11. sınıf Hocalara Geldik

3. BÖLÜM SİNDİRİM SİSTEMİ

Sindirim Sistemi – Giriş video 11. sınıf Hocalara Geldik

Sindirim Sistemi – Mide, İnce Bağırsak ve Kalın Bağırsak video 11. sınıf Hocalara Geldik

Sindirim Sistemi – Sindirime Yardımcı Organlar video 11. sınıf Hocalara Geldik

Sindirim Sistemi – Besinlerin Kimyasal Sindirimi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları video 11. sınıf Hocalara Geldik

4. BÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMLERİ

Dolaşım Sistemi – Kalbin Yapısı video 11. sınıf Hocalara Geldik

Döllenme ve Üreme Sistemi Sağlığı video 11. sınıf Hocalara Geldik

Dolaşım Sistemi – Kan Dolaşımı – Damar Yapısı video 11. sınıf Hocalara Geldik

Dolaşım Sistemi – Starling Hipotezi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Dolaşım Sistemi – Lenf Dolaşımı video 11. sınıf Hocalara Geldik

Dolaşım Sistemi – Kan Grupları video 11. sınıf Hocalara Geldik

Dolaşım Sistemi – Kan video 11. sınıf Hocalara Geldik

Bağışıklık Sistemi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları video 11. sınıf Hocalara Geldik

Savunma Sistemi Rahatsızlıkları video 11. sınıf Hocalara Geldik

Boşaltım Sistemi Rahatsızlıkları video 11. sınıf Hocalara Geldik

5. BÖLÜM SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum Sistemi 1 video 11. sınıf Hocalara Geldik

Solunum Sistemi 2 video 11. sınıf Hocalara Geldik

Solunum Sistemi Rahatsızlıkları video 11. sınıf Hocalara Geldik

6. BÖLÜM ÜRİNER SİSTEM

Üriner Sistem 1. Bölüm Hocalara Geldik

Üriner Sistem 2. Bölüm Hocalara Geldik

7. BÖLÜM ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM

Üreme Sistemi – Dişi Üreme Sistemi ve Menstrual Döngü video 11. sınıf Hocalara Geldik

Üreme Sistemi – Erkek Üreme Sistemi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Embriyonik Gelişim Basamakları video 11. sınıf Hocalara Geldik

Embriyonik Zarlar video 11. sınıf Hocalara Geldik

Embriyonun Gelişimi video 11. sınıf Hocalara Geldik

Döllenme ve Üreme Sistemi Sağlığı video 11. sınıf Hocalara Geldik


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar