Tarih Öğrenmenin Faydaları, Neden Tarih 9.Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve Zaman

Tarih, her şeyden önce insanın kendisini tanıyıp bilmesine yardımcı olur. Tarih, insana bir yandan kim olduğunu öğretirken diğer yandan kim olmadığını da göstererek onu öteki insanlardan ayırarak kendi özgün kimliğini oluşturmasında insana yardımcı olur.

Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.

Tarih, insanın algılama, araştırma, anlama, yorumlama, muhakeme yapma, gerçekçi ve akılcı planlama yapabilme, sorgulama, eleştirel düşünme yeteneği gibi becerilerini geliştirir.

Toplumların ortak hafızası olan tarih, insanlardaki vatan ve millet sevgisini pekiştirerek milli kimliğin güçlenmesinde önemli rol oynar.

Milletlerin ortak hafızası olan tarih, milli ve toplumsal kimliğin oluşmasında önemli rol oynar.

Tarih sayesinde içinde yaşadığı toplumun geçmişini okuyup öğrenen bir insan, edindiği bilgiler sayesinde toplumun ortak kültürel değerlerini daha yakından tanıyıp anlar. Bu değerleri benimseyip, onları yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çabası içine girerek toplumsallaşma sürecine katılır.

Tarih bilimi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguları kronolojik bir süreçte ele aldığı için olay ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyar. Böylece bireylerde çok yönlü düşünme yeteneği gelişir ve bireyler tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar.

Tarihsel empati ile insanların geçmişi anlama becerisi gelişir. Ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm yollarının bulunmasını kolaylaştırır.

Tarih, bugünün anlaşılmasını ve yarına yön verilmesini sağlar.

Toplumun, birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlayan tarih, topumdaki manevi değerlerin gelişmesinde de önemli rol oynar.

Tarih sayesinde toplumsal devamlılık ve birliktelik gerçekleşir.] }

Neden Tarih

Tarih; milli kimliğin oluşumu ve değerlerin aktarımını sağlayan bir araçtır. Aynı zamanda geçmişi keşfetmek için sürekli bir sorgulama, günümüz sorunlarını anlamak ve analiz etmek için bir başvuru kaynağıdır. Tarih bilimi sayesinde birey; özünü, toplumunu, dünyayı tanır ve öğrenir.

Tarih Öğreniminin Yararları

  • Tarih, milletin ortak hafızasıdır. Bu nedenle milli ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Anthony Smith”in "Hafıza yoksa kimlik yoktur; kimlik yoksa ulus yoktur." sözü tarihin milletlerin oluşumundaki rolünü vurgulamaktadır.
  • Tarih bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.
  • Tarih milli değerlerin aktarılmasını sağlayarak bireylerin öz güven sahibi olmalarına katkı yapar.
  • Tarih toplumlarda milli bilinci uyandırarak milli birlik ve beraberliğin güçlenmesini, toplumdaki manevi değerlerin gelişmesini sağlar.
  • Tarih aynı zamanda insanlığın da ortak hafızasıdır. Tarih eğitimi sayesinde farklı ulusların deneyimleri ve toplumlar arasındaki etkileşim öğrenilir.
  • Tarih bilimi olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyarak bireylerde çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir. Bireylerin tarihi süreçte meydana gelen değişimleri algılamalarına katkı sağlar.
  • Tarihsel empati ile geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, olaylara ve dünyaya nasıl baktıkları, ne hissettikleri anlaşılabilir ve bunun sonucunda insanların geçmişi anlama becerisi gelişir.
  • Tarih uygarlığın farklı toplumların katkılarıyla geliştiğini ve insanlığın ortak mirası olduğunun anlaşılmasını sağlar. Böylece milletler arasında sevgi ve barış hislerini güçlendirir.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar