Soru: Çevresel sinir sistemine ait nöronlarda bulunan Schwann hücreleri aşağıdaki hangi fonksiyonu gerçekleştirir?
A) Nörona gelen impulsun hücre gövdesine iletilmesi
B) Aksonun etrafında miyelin kılıfın oluşturulması
C) Nörotransmitter maddelerin üretilmesi
D) Nöronlarda impuls oluşturulması
E) impulsun sinapstan geçişinin sağlanması

Soru: İnsanda aşağıdakilerden hangisi orta beynin fonksiyonlarından birisidir?
A) Görme ve işitme reflekslerinin kontrol edilmesi
B) Solunumun denetlenmesi
C) Vücudun su dengesinin düzenlenmesi
D) Uykunun düzenlenmesi
E) Vücut hareketlerinin planlanması

Soru: Endokrin bezlerden veya endokrin hücrelerden hormon salgılanması genel olarak negatif geri bildirim mekanizmasıyla düzenlenir. Aşağıda hormon salgılanmasıyla ilgili üç olay verilmiştir.
I. Kandaki kalsiyum düzeyi normalin üzerine çıkarsa, paratiroit bezinden daha fazla parathormon salgılanması durur.
II. Oksitosin hormonu rahim kaslarındaki hedef hücreleri kasılmaları için uyarır. Bu kasılmalar rahim çıkışında daha fazla basınç oluşmasına yol açarak bebek doğuncaya kadar kasılmaların daha da artmasını sağlar.
III. Onikiparmak bağırsağının pH’si düşünce, oradan sekretin hormonu salgılanır. Sekretin pankreası uyararak bikarbonat salgılanmasına yol açar ve böylece bağırsaktaki pH yükselir. Bağırsaktaki pH’nin yükselmesi sekretin salgılanmasını azaltır.
Bu olaylardan hangileri negatif geri bildirim mekanizmasına örnek olarak verilebilir?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi prolaktin ve oksitosin hormonlarının her ikisi için de geçerli bir özelliktir?
A) Doğumda döl yatağı kaslarının kasılmasını uyarma
B) Ön hipotizden salgılanma
C) Hipotalamusta sentezlenme
D) Arka hipotizden salgılanma
E) Meme bezlerini etkileme


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar