Fiziksel Değişimler

Bir maddenin fiziksel Özellikleri temelde hal değişim sıcaklıkları ve yoğunluğudur. Bu özelliklerin meydana gelmesinde fiziksel bağların önemi büyüktür. Maddenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişime, fiziksel değişim denir. Bu değişim fiziksel bağların kırılması veya oluşması ile gerçekleşir.

Fiziksel değişim Örnekleri verelim.

 • Tüm hal değişim olayları (Erime, donma, buharlaşma, kaynama, yoğunlaşma, süblimleşme ve kırağılaşma)
 • Camın kırılması
 • Kağıdın yırtılması
 • Işığın kırılması (Gökkuşağı oluşumu)
 • Metallerin elektrik akımını iletmesi
 • O2 gazının suda çözünmesi
 • NaCl(k) tuzunun suda çözünmesi
 • Sütten kaymak eldesi

Fiziksel değişimlerde madde eski haline geri dönebilir.

Kimyasal Değişimler

Bir maddenin sahip olduğu kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişimlerdir. Bu değişimde var olan kimyasal bağlar kırılır veya yeni
bağlar oluşur. Maddelerin asitlik, bazlık, yanıcılık, yakıcılık, asallık gibi özellikleri kimyasal özellikleridir. Kimyasal değişim örnekleri verelim.

 • Tüm yanma olayları (Kağıdın yanması, demirin paslanması, gümüşün kararması, besinlerin yakılması gibi..)
 • Fotosentez
 • Mayalanma (Sütten yoğurt eldesi vb..)
 • Çözeltilerin iyon hareketi ile elektrik akımını iletmesi
 • Harcın donması
 • Yaprağın sararması
 • Çürüme
 • Küflenme
 • Nötralleşme
 • Üzümden etil alkol eldesi

Fiziksel değişimlerde kırılan veya oluşan bağlar fiziksel bağlardır. Yani metalik bağ veya zayıf etkileşim türlerini oluşturan bağlarda değişim gözlemlenir. Kimyasal değişimlerde ise kırılan veya oluşan bağlar kimyasal bağlardır. Yani iyonik veya kovalent bağlarda bir değişim gözlemlenir.

Bilgi Kutusu: Kimyasal olaylarda meydana gelen enerji değişimi genellikle fiziksel olaylarda meydana gelen enerji değişiminden daha fazladır. Bunun sebebi kırılan veya oluşan bağların kuvveti ile ilgilidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar