Soru: Bir manavda iki boy domates vardır. Küçük boy domateslerin tanesi 30 gram, büyük boy olanların tanesi 100 gramdır. Bu manavdan 2 kg domates alan bir kişi, en çok kaç tane domates almış olur?

Soru: Her 4 ileri adımda 2 adım geri giden bir kişi toplam 37 adım attığına göre, bu kişi başlangıca göre kaç adım ileri gider?

Soru: Bir oduncu, bir kütüğü boyuna 13 eşit parçaya ayırabilmek için 36 dakika harcamaktadır. Buna göre, aynı kütüğü 1 saatte kaç eşit parçaya ayırmış olur?

Soru: Bir motosikletli gideceği yolun ünü gitmiştir. Eğer 24 km daha yol alsaydı yolun sini gitmiş olacaktı. Buna göre, motosikletlinin gideceği toplam yol kaç km dir?

Soru: Ahmet, borcunun sini ödemiştir. Eğer 10 TL daha ödeseydi borcunun sını ödemiş olacaktı. Buna göre, Ahmet’in borcu kaç TL dır?

Soru: Bir kesrin değeri tür. Bu kesrin payına 6 eklenince değeri 1 oluyor. Buna göre, bu kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır?

Soru: Bir kesrin değeri ğ tir. Bu kesrin payından 1 çıkarılır, paydasına 4 eklenirse kesrin değeri oluyor. Buna göre, bu kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır?

Soru: Bir kesrin payı, paydasından 2 fazladır. Bu kesrin payından 5 çıkarılır, paydasına 3 eklenirse kesrin değeri oluyor. Bunu göre, bu kesrin paydası kaçtır?

Soru: Faydası, payının 2 katının 1 eksiğine eşit olan bir kesrin paydasından 4 çıkarılır, payına 2 eklenirse kesrin değeri 1 e eşit oluyor. Buna göre, bu kesrin payı kaçtır?

Soru: Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı tir. Kızlardan 4 kişi, erkeklerden 6 kişi sınıftan ayrılınca bu oran oluyor. Buna göre, başlangıçta sınıfta kaç kişi vardır?

Soru: Bir top kumaşın önce, daha sonra da kalanın satılıyor. Geriye 16 m kumaş kaldığına göre, bu kumaşın tamamı kaç m dir?

Soru: Cem, borcunun önce unu, sonra kalan borcunun ini ödüyor. Cem’in 18 TL borcu kaldığına göre, borcunun tamamı kaç TL dir?

Soru: Hülya parasının ş sini harcadıktan sonra 20 TL daha harcayınca, parasının ğ ünü harcamış oluyor. Buna göre, Hülya’nın kaç TL kalmıştır?

Soru: Ebru parasının önce, sonra kalan parasının 5 unu ve daha sonra da kalan parasının sini harcıyor. Ebru’nun geriye 40 TL kaldığına göre, başlangıçta kaç TL si vardı?

Soru: 120 cm uzunluğundaki bir telin ucundan kadar kesiliyor. Buna göre, telin ilk durumdaki orta noktası ile son durumdaki orta noktası arasındaki mesafe kaç cm olur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar