Soru: Bir manavda iki boy domates vardır. Küçük boy domateslerin tanesi 30 gram, büyük boy olanların tanesi 100 gramdır. Bu manavdan 2 kg domates alan bir kişi, en çok kaç tane domates almış olur?

Soru: Her 4 ileri adımda 2 adım geri giden bir kişi toplam 37 adım attığına göre, bu kişi başlangıca göre kaç adım ileri gider?

Soru: Bir oduncu, bir kütüğü boyuna 13 eşit parçaya ayırabilmek için 36 dakika harcamaktadır. Buna göre, aynı kütüğü 1 saatte kaç eşit parçaya ayırmış olur?

Soru: Bir motosikletli gideceği yolun ünü gitmiştir. Eğer 24 km daha yol alsaydı yolun sini gitmiş olacaktı. Buna göre, motosikletlinin gideceği toplam yol kaç km dir?

Soru: Ahmet, borcunun sini ödemiştir. Eğer 10 TL daha ödeseydi borcunun sını ödemiş olacaktı. Buna göre, Ahmet’in borcu kaç TL dır?

Soru: Bir kesrin değeri tür. Bu kesrin payına 6 eklenince değeri 1 oluyor. Buna göre, bu kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır?

Soru: Bir kesrin değeri ğ tir. Bu kesrin payından 1 çıkarılır, paydasına 4 eklenirse kesrin değeri oluyor. Buna göre, bu kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır?

Soru: Bir kesrin payı, paydasından 2 fazladır. Bu kesrin payından 5 çıkarılır, paydasına 3 eklenirse kesrin değeri oluyor. Bunu göre, bu kesrin paydası kaçtır?

Soru: Faydası, payının 2 katının 1 eksiğine eşit olan bir kesrin paydasından 4 çıkarılır, payına 2 eklenirse kesrin değeri 1 e eşit oluyor. Buna göre, bu kesrin payı kaçtır?

Soru: Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı tir. Kızlardan 4 kişi, erkeklerden 6 kişi sınıftan ayrılınca bu oran oluyor. Buna göre, başlangıçta sınıfta kaç kişi vardır?

Soru: Bir top kumaşın önce, daha sonra da kalanın satılıyor. Geriye 16 m kumaş kaldığına göre, bu kumaşın tamamı kaç m dir?

Soru: Cem, borcunun önce unu, sonra kalan borcunun ini ödüyor. Cem’in 18 TL borcu kaldığına göre, borcunun tamamı kaç TL dir?

Soru: Hülya parasının ş sini harcadıktan sonra 20 TL daha harcayınca, parasının ğ ünü harcamış oluyor. Buna göre, Hülya’nın kaç TL kalmıştır?

Soru: Ebru parasının önce, sonra kalan parasının 5 unu ve daha sonra da kalan parasının sini harcıyor. Ebru’nun geriye 40 TL kaldığına göre, başlangıçta kaç TL si vardı?

Soru: 120 cm uzunluğundaki bir telin ucundan kadar kesiliyor. Buna göre, telin ilk durumdaki orta noktası ile son durumdaki orta noktası arasındaki mesafe kaç cm olur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi