İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Doğrunun Analitik İncelenmesi 11. Sınıf, Matematik

Dik koordinat sisteminde A(x1, y1) ve B(x2, y2) noktaları arasındaki uzaklık ABC dik üçgeninde pisagor bağıntısı uygulanarak bulunur.

iki-nokta-arasindaki-uzaklik

İki Nokta arasındaki uzaklık konu anlatımı videosu

İki Nokta arasındaki uzaklık çözümlü örneklerDik koordinat sisteminde A(5, 4) ve B(–4, –2) noktaları verilmiştir. Eksenlere paralel şekilde hareketlerle bir hareketli, şekildeki gibi A dan B ye hareket edecektir. Buna göre hareketlinin toplam kaç birim yol aldığını bulalım. Analitik düzlemde a ∈ Z için, N(a, 2a – 3) noktasının x eksenine olan uzaklığı 7 birimden azdır. Yanda sayı doğrusu üzerindeki noktalardan; C noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığının |OC| = |x| ve A ile B arsındaki uzaklığın da |AB| = |b – a| = |a – b| = b – a > 0 olduğunu hatırlayalım. Bir koordinat sistemi çiziniz. Bu koordinat sisteminde, A(x1, y1) ve B(x2, y2) noktalarını yandaki şekilde görüldüğü gibi gösteriniz. Şekildeki ABC dik üçgenini oluşturarak |BıCı| ve |AııCıı|’nu veren ifadelerini yazınız. |BıCı| = |BC| ve |AııCıı| = |AC| olduğuna göre, ABC dik üçgeninde Pisagor teoremini uygulayarak |AB|’nu veren bağıntıyı yazınız. A(7,6) , B(3,3) için |AB|’nu bulunuz. Analitik geometri ünitesi 10. sınıf matematik müfredatında fonksiyonlardan hemen sonra gelen konudur. Bu konuya ait başlığımız ise doğrunun analitik incelenmesidir. Bu yazımızda sizlere analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık nasıl bulunur konusunu anlatmaya çalıştık. Konuya ait formülü ve çözümlü örnekleri yazımızda bulabilirsiniz.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar