Analitik Düzlem, dik koordinat sistemi, apsis, ordinat ve orjin tanımı

Analitik Düzlem, dik koordinat sistemi, apsis, ordinat ve orjin tanımı

Analitik Düzlem: Dik kesişen iki sayı doğrusunun yerleştirildiği düzleme analitik düzlem denir.Dik koordinat sistemi: Analitik düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu siteme dik koordinat sistemi denir.

dik-koordinat-sistemi

Yatay eksen olan x eksenine apsis ekseni, dikey olan y ekseni de ordinat ekseni denir.x (apsis) ve y (ordinat) eksenlerinin kesiştiği noktaya orjin (Başlangıç Noktası) denir.

Koordinatları P(a, b) olan bir P noktasının apsisi a, ordinatı da b dir.

x ekseni üzerindeki noktaların koordinatları (a, 0), y ekseni üzerindeki noktaların koordinatları da (0, b) şeklindedir. Yani x ekseni üzerindeki noktanın ordinatı sıfır, y ekseni üzerindeki noktanın da apsisi sıfırdır.

Başlangıç noktasının koordinatları ise (0, 0) dır.A, B, C ve D noktalarını dik koordinat sistemiz üzerinde gösterelim.
Yukarıdaki şekilde verilen noktaların koordinatlarını bulalım.
Dik koordinat sisteminde verilen K noktasının x ve y eksenlerine olan uzaklıkları kaç birimdir.
Bir noktanın x eksenine olan uzaklığı ordinatının mutlak değerine, y eksenine olan uzaklığı ise apsisinin mutlak değerine eşittir.

Örnek:

dik-koordinat-sistemi-ornek

Örnek:

dik-koordinat-sistemi-ornek-2

Örnek:dik-koordinat-sistemi-ornek-3

 

 

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi