Analitik Düzlem, dik koordinat sistemi, apsis, ordinat ve orjin tanımı

Analitik Düzlem, dik koordinat sistemi, apsis, ordinat ve orjin tanımı

Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Doğrunun Analitik İncelenmesi 11. Sınıf, Matematik

Analitik Düzlem: Dik kesişen iki sayı doğrusunun yerleştirildiği düzleme analitik düzlem denir.

Dik koordinat sistemi: Analitik düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu siteme dik koordinat sistemi denir.dik-koordinat-sistemi

Yatay eksen olan x eksenine apsis ekseni, dikey olan y ekseni de ordinat ekseni denir.

x (apsis) ve y (ordinat) eksenlerinin kesiştiği noktaya orjin (Başlangıç Noktası) denir.

Koordinatları P(a, b) olan bir P noktasının apsisi a, ordinatı da b dir.

x ekseni üzerindeki noktaların koordinatları (a, 0), y ekseni üzerindeki noktaların koordinatları da (0, b) şeklindedir. Yani x ekseni üzerindeki noktanın ordinatı sıfır, y ekseni üzerindeki noktanın da apsisi sıfırdır.

Başlangıç noktasının koordinatları ise (0, 0) dır.

Örnek:

dik-koordinat-sistemi-ornekÖrnek:

dik-koordinat-sistemi-ornek-2

Örnek:

dik-koordinat-sistemi-ornek-3

 

 

A, B, C ve D noktalarını dik koordinat sistemiz üzerinde gösterelim.
Yukarıdaki şekilde verilen noktaların koordinatlarını bulalım.
Dik koordinat sisteminde verilen K noktasının x ve y eksenlerine olan uzaklıkları kaç birimdir.
Bir noktanın x eksenine olan uzaklığı ordinatının mutlak değerine, y eksenine olan uzaklığı ise apsisinin mutlak değerine eşittir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi