Açılar ve Doğruda Açılar 9.Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Matematik, Üçgenler, Üçgenlerde Temel Kavramlar

Açı Kavramı ve Doğruda Açılar Çözümlü Sorular ve Testler içeriğine gitmek için bağlantıya tıklayın.

Açılar

Düzlemde uç noktaları ortak olan iki ışının birleşimine açı denir.

Komşu Açılar

Köşeleri ve birer kenarları ortak olan, fakat ortak hiç bir iç noktası olmayan iki açıya komşu açı denir.

Açının Ölçüsü

Bilgi: Tam bir çember yayını gören merkez açının ölçüsü derece cinsinden 360 derecedir.

Açıortay

Örnek:

Açı Çeşitleri

Örnek:

Örnek:

Tümler Açılar

Bütünler Açılar

Ters Açılar

Doğruda Açılar

Bilgi:

Bilgi:

Bilgi:

Açı Kavramı ve Doğruda Açılar Çözümlü Sorular

Bilgi:

Bilgi:] }

Açı: Uç noktaları A olan AC ve AB ışınlarının birleşimi BAC veya CAB açısıdır.
Açıortay: Yandak, şekilde C noktası, AOB açısının iç bölgesi olmak üzere; AOC açısının ölçüsü, COB açısının ölçüsüne eşit ise OC ışınına, AOB açısının açıortayı denir.
Açı Çeşitleri: Ölçüsü üç yüz altmış derece olan açıya tam açı, ölçüsü yüz seksen derece olan açıya doğru açı adı verilir. Ölçüsü doksan dereceden büyük olan açı geniş açı, doksan dereceye eşit olan açı dik açı, doksan dereceden küçük olan açı ise dar açı olarak adlandırılır.
Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı doksan derece olan iki açıya tümler açılar denir. Bu açıların her biri diğerinin tümleyenidir. Herhangi iki açı hem komşu hem de tümler açı ise, bu açılara komşu tümler açıla denir.
Yönleri aynı olan açıların ölçüleri toplamı, bu açılara göre yönleri ters olan diğer açıların ölçüleri toplamına eşittir. Bu açılara zikzak açılar adı verilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar