Doğrusal Denklemler Çözümlü Sorular

Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik] }

Soru: Sayfa sayısına göre kitap kalınlığı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre sayfa sayısı ile kitap kalınlığı arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi nedir?
Tablo incelendiğinde 1 cm kalınlığındaki kitabın 225 sayfa olduğu ve sayfa sayısının her 225 sayfa artışında kitap kalınlığının da 1 cm arttığı görülür. Buna göre kitap kalınlığı cm cinsinden x ile, sayfa sayısı y ile belirtilerek; sayfa sayısı ile kitap kalınlığı arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi, y = 225 .x veya 225 .x ~ y = 0 şeklinde yazılır.

Soru: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları belirleyelim.
1. Denkleminde x değişkeni, y değişkeni ve sabit terim olan (ax + by + c = 0 şeklinde olan) grafikler eksenleri birer noktada keser.
2. Denkleminde x değişkeni ve y değişkeni olan, sabit terimi olmayan (ax + by = 0 şeklinde olan) grafikler orijinden geçer.
3. Denkleminde yalnızca x değişkeni ve sabit terim olan (ax + c = 0 şeklinde olan) grafikler y eksenine paraleldir.
4. Denkleminde yalnızca y değişkeni ve sabit terim olan (by + c = 0 şeklinde olan) grafikler x eksenine paraleldir. İfadeleri incelediğimizde dördünün de doğru olduğu görülür.

Etkinlik: Aşağıdaki ifadelerde ifadenin doğru olması için kırmızı ve mavi renk ile yazılmış olan kelimelerden hangisinin kullanılması gerektiğini ifadeyi yuvarlak içine alarak belirtiniz.
Pilav yaparken her l ölçü pirince, 2 ölçü su kullanılır. Kullanılan pirinç miktarı x, su miktarı y olmak üzere X ile y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi y = 2x /y = x + 2 şeklindedir. Bu doğrusal denklemde y bağımlı/bağımsız değişkendir.
30 cm uzunluğunda dikilen bir fidan her ay2 cm uzamaktadır. Fidanın boyu cm cinsinden x ile, geçen zaman ay cinsinden y ile gösterildiğinde x ile y arasındaki ilişkinin denklemi x = 30 + 2y/x = 30 - y şeklindedir. Bu doğrusal denklemde x bağımlı/ bağımsız değişkendir.
Hasan'ın kumbarasında 40 TL'si biriktikten sonraki her gün Hasan kumbarasına 2 TL atmaya başlamıştır. Geçen zaman gün cinsinden xile kumbarada biriken para miktarı TL cinsinden y ile gösterilsin. x ile yarasındaki ilişkinin denklemi y = 40 + 2x/ y = 40x + 2 şeklindedir. Bu denklemde y bağımlı /bağımsız değişkendir.
Bir bitki her ay 4 cm uzamaktadır. Bitkinin her ay uzadığı miktar cm cinsinden X ile; geçen zaman ay cinsinden y ile gösterilmek üzerex ile y arasındaki ilişkinin denklemi x = 4y/ x = 4 şeklinde gösterilir. Bu doğrusal denklemde x bağımlı/ bağımsız değişkendir.
Melek her gün 30 test sorusu çözmektedir. Geçen zaman gün cinsinden x ile günlük olarak çözülen soru sayısı y ile gösterilsin xile y arasındaki ilişkinin denklemi y = 30 /y = 30x şeklindedir. Bu denklemde y bağımlı/bağımsız değişkendir.
20 cm uzunluğundaki bir mum yakılıyor. Mum yakıldıktan sonra boyu her saat2 cm kısalıyar. Mumun boyu cm
cinsinden y ile, geçen zaman saat cinsinden X ile gösterilsin. X ile y arasındaki ilişkinin denklemi y = 20 - 2 . x/y = 30 - x şeklinde gösterilebilir. Bu denklemde y bağımlı/ bağımsız değişkendir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar