Dünyanın Yapısı 3.Sınıf Fen Bilimleri


Kategoriler: 3. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi

Dünya’nın Yapısı

Dünya’nın görebildiğimiz 3 farklı katmanı vardır.

  • Hava Küre
  • Su Küre
  • Taş Küre

Bunlara Dünya’nın gözlenebilir katmanları denir.Hava Küre

Dünyayı saran gazlardan oluşan bir katmandır. Bu katmanda yaşamamız için gerekli olan oksijen, karbondioksit gibi gazlar vardır.

Biz bu katmanı göremeyiz fakat hissedebiliriz.

Bir tekneye bindiğimizde giderken yüzümüze çarpan serinligi hissedebiliriz.

Hava kürenin diğer adı atmosferdir.

Yağmur, kar, dolu, rüzgar gibi hava olayları bu katmanda meydana gelir.

Su Küre

Dünya’nın 4 parçaya bölündüğünü düşünürsek bunun 3 parçası sular ile kaplıdır. Yani Dünya’nın büyük bölümünü sular oluşturmaktadır.

Okyanuslar, denizler, dağların içindeki çukurlara dolarak oluşan göller, akarsular su küreyi oluşturmaktadır.

Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafları bu yüzden mavi topa benzetilmektedir.Denizlerden büyük, geniş kara parçalarının etrafındaki sulara okyanus denir.

Taş Küre

Toprak ve kayalardan oluşmuş dağlar, tepeler, düzlüklerin bulunduğu katmandır. Tüm insanlar bu katman üzerinde yaşar. Depremler bu katmanda meydana gelir.

Not: Taş kürede meydana gelen kırılmalara deprem denir.


Örnek Sorular:

Merve, deniz kıyısında ayaklarını denize sokmuş balık tutmaktadır. Merve Dünya’nın katmanlarından hangisiyle bağlantılıdır?

A) Hava küre – Su küre
B) Tas küre – Hava küre – Su küre
C) Taş küre – Su küre


Aşağıdakilerden hangisi havanın var olduğunu ispatlar?

A) Kar yağması
B) Bulutların olması
C) Motosikletle giderken yüzümüzde bir serinlik hissetmemiz


Aşağıdakilerden hangisi su kürenin özelliklerinden biridir?

A) Dünyanın l/4’ini kaplar.
B) Dünyayı çepeçevre sarar.
C) Çok az bir kısmı içme suyu olarak kullanılır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi