İki Almanya’dan Tek Devlete


Kategoriler: 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf, Tarih

  • 2. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB ile ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler arasında yaşanan Berlin Buhranı sonunda Almanya Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştı.
  • Batılı devletlerin Doğu Almanya ve SSCB’ye yönelik baskıları, halk hareketleri ile birleşince 9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı geçişlere açıldı.
  • Federal Almanya başbakanı Helmuth Kohl’ün, iki Almanya’nın birleşmesini öngören planının SSCB tarafından kabul edilmesiyle 3 Ekim 1990’da iki Almanya resmen birleşti. Bu antlaşmaya göre Almanya tam egemenliğe sahip olacak ve NATO’ya girebilecekti. Sovyet askerleri 3 – 4 yıl içinde Almanya’dan geri çekilecekti.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi