Avrupa Birliğinin Organları


Kategoriler: 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf, Tarih

Avrupa Birliği Komisyonu • Üye devletler tarafından atanan 20 üyeden oluşan yürütme organıdır.
 • AB politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörüdür.
 • AB fonlarının idaresi de birliği hukuken temsil eden AB Komisyonu’na aittir.

Avrupa Parlamentosu

 • Üye ülkelerde yapılan seçimler sonunda belirlenen üyelerden oluşmaktadır.
 • Yasa yapma sürecinde Avrupa Konseyine değişiklik önerisinde bulunabilir. Ancak kesin karar Konseye aittir.
 • İşçilerin serbest dolaşımı, tüketicinin korunması, eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki yönetmeliklerin kabulünde Avrupa Konseyi ile eşit statüye sahiptir.

Adalet Divanı

 • AB’nin en yüksek yargı organıdır. Üye ülkeler arasındaki davalara, Komisyonun üye devletlere açtığı davalara ve AB kurumlarına açılan davalara bakar. Kararlarının temyizi yoktur.

Avrupa Konseyi

 • AB’nin karar alma ve yasama organıdır.
 • Üye ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının katılımıyla yılda en az iki kere toplanır.
 • Konsey başkanlığını her üye devlet altı aylık dönemler için sırayla üstlenir.
 • AB’yi şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.

Sayıştay

 • AB’nin ve bağlı kuruluşların gelir ve harcamalarını inceler.

Ekonomik ve Sosyal Komite • Çiftçi, nakliyeci, işçi, küçük esnaf ve zanaatkar, serbest meslek sahibi, kamu yararına çalışan işletmelerin temsilcileri ile tüketici, çevreci ve dernek temsilcilerinden oluşur.
 • Görüş bildiren bir danışma organıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi