Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Testleri

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Testleri

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Testleri

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Testleri

Sermaye ve Emek Testleri

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Testleri

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, II. Viyana Kuşatması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Kutsal İttifak’ın kurulması
B) Karlofça Antlaşması’nın imzalanması
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında savunmaya çekilmesi
D) Osmanlı’da Batıcılık faaliyetlerinin başlaması
E) Rusya’nın Osmanlı Devleti aleyhine genişlemeye başlaması

Soru: 1736 – 1739 Osmanlı – Rus Savaşı’nda Avusturya’nın, Rusya’nın yanında yer alması, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa politikasında söz sahibi olduğunun
B) Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybettiği yerleri geri almaya çalıştığının
C) Batılı devletlerin yeni sömürgeler elde etmek iste mediğinin
D) Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu yönünde geri çekilmeye başladığının
E) Batılı devletlerin, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı dayanışma içinde olduğunun

Soru: Fransa’ya tanınan kapitülasyonların 1740’ta sürekli hâle getirilmesinde, Fransa’nın hangi tutumunun daha etkili olduğu savunulabilir?
A) Avusturya ve Rusya ile imzalanan Belgrat Antlaşması’nda siyasal bakımdan Osmanlı İmparatorluğu’nu desteklemesi
B) Rusların Karadeniz’den çıkarılmasında etkili olması
C) Osmanlı Devleti’ndeki ıslahatları desteklemesi
D) Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini geliştirmek istemesi
E) Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki çıkarlarını koruması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Küçük Kaynarca Antlaşması’dan yer alan hükümlerden biri değildir?
A) Ortodoks himayesinin Ruslara bırakılması
B) Rusya’ya İstanbul’da sürekli elçi bulundurma hakkı tanınması
C) Kırım’ın Rusya’ya bağlanması
D) Kırım’daki Müslümanların dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalması
E) Rusya’ya kapitülasyonlardan yararlanma hakkı tanınması

Soru: Osmanlı Devleti’nde, IV. Murat ve Kuyucu Murat Pa: şa gibi devlet görevlilerinin devlet yönetiminde izledikleri benzer politika aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Baskı ve şiddetle bozulan siyasi otoriteyi yeniden sağlamak
B) Batıdaki gelişmeleri örnek alarak yeni düzenlemelere gitmek
C) Demokratikleşme çabalarına hız kazandırmak
D) Bilimsel ve teknik gelişmelere öncelik vermek
E) Sadece mali alanda düzenleme yapmak


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar