Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test Çöz 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 6

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 7

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 8

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 9

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 ] }

Soru: Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle XVII. yüzyılda görülen isyanların, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A) Tımar sisteminin bozulmasına
B) Ülke ekonomisinin sarsılmasına
C) Merkezi otoritenin zayıflamasına
D) Kurumları disiplin altına alma çalışmalarına
E) Batılılaşma hareketlerinin başlamasına

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde duraklamayı başlatan nedenlerden biri değildir?
A) Kapitülasyonların gümrük gelirlerini azaltması
B) Coğrafi keşiflerin ticaret gelirlerini olumsuz etkilemesi
C) Ulaşılan doğal sınırların yeni fetihleri olanaksız kılması
D) Artan asker sayısına rağmen orduda eğitim ve disiplinin ortadan kalkması
E) Kapıkulu askerlerinin Osmanlı yönetim anlayışını değiştirmek istemesi

Soru: XVI. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı ülkesinin dünya ticaretindeki önemi büyük ölçüde azalmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Ümit Bumu ticaret yolunun bulunması
B) Avrupa'nın tarım ekonomisine geçmesi
C) Osmanlı'da duraklamanın başlaması
D) Sermaye birikiminin olmaması
E) Savaşlarda istenilen sonuçların alınamaması

Soru: Osmanlı Devleti'ne son parlak dönemini yaşatan Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlık görevini kabul etmek için bazı koşullar ileri sürmüştür. Buna göre, Köprülü Mehmet Paşa'nın bu koşulları ileri sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadrazamlık görevini ertelemek istemesi
B) Ailesini yönetimde söz sahibi yapmak istemesi
C) Rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak istemesi
D) Yeniçerilere karşı güçlü konuma gelmek istemesi
E) Bürokratik yapının geliştirilmesini istemesi

Soru: XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, askeri alanda ıslahat yapmak için Avrupa'dan ilk kez teknik uzmanlar getirmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A) Savaşların yenilgiyle sonuçlandığının
B) Askeri ocakların teknik bakımdan yetersiz kaldığının
C) Batının bilim ve teknik alanda Osmanlılardan ileri olduğunun
D) Yerli malı üretiminin ekonomideki payının arttığının
E) Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edildiğinin

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesiyle ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A) Uzun süren savaşların ülke ekonomisini olumsuz etkilemesi
B) Yeteneksiz devlet adamlarının başa geçmesi
C) Anadolu ve merkezden uzak eyaletlerde isyanların çıkması
D) Sadrazamın divana başkanlık yapması
E) Islahat çalışmalarının başlaması

Soru: “Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde hükümdarların kişiliği bütün ülkeyi etkiler.” Duraklama ve Gerileme dönemlerinde tahta çıkan Osmanlı padişahlarının çoğunlukla yetersiz kişiler olmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulema sınıfının padişahlar üzerinde etkili olması
B) Sadrazamların yönetimdeki etkinliğini artırması
C) Sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması
D) Saray içinden evlilik yapılması
E) Saray kadınlarının yönetime katılması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar