Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test Çöz 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 6

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 7

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 8

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

 

 

 ] }

Soru: Osmanlı İmparatorlu'nun XVII. yüzyılda savaştığı devletlerle yaptığı antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) İran - Ferhat Paşa Antlaşması
B) Lehistan - Bucaş Antlaşması
C) Avusturya - Zitvatorok Antlaşması
D) Venedik - Karlofça Antlaşması
E) Rusya - Hotin Antlaşması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi 1683 yılında yaşanan Viyana yenilgisinin sonuçlarından biri değildir?
A) Papanın teşviki ile Osmanlılara karşı kutsal bağlaşmanın kurulması
B) 1071 Malazgirt zaferi ile başlayan Türk ilerleyişinin durması
C) Karlofça Antlaşması ile ilk büyük toprak kayıplarının yaşanması
D) Avrupalıların Türk baskısından ve korkusundan kurtulması
E) Osmanlı Devleti'nin var olan topraklarını koruma politikası benimsemesi

Soru: Osmanlı ordularının Viyana önlerinde ikinci kez yenilmesi, Avrupa'da büyük bir sevinç yaratmıştır. Bu başarıdan sonra Papa, Hristiyan devletlerin Türklere karşı birleşmesini önermiş, bu öneri kabul görmüş ve Türklere karşı Kutsal İttifak oluşturularak saldırıya geçilmiştir. Bu bilgiye dayanılarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
A) Osmanlıların Orta Avrupa'da durdurulduğu
B) Viyana bozgununun Hristiyan dünyasını umutlandırdığı
C) Uluslararası ilişkilerde dinin belirleyici olmadığı
D) Kutsal İttifak'ın Türkleri savunmaya yönlendirdiği
E) Papanın Hristiyanlar üzerinde etkili ve birleştirici olduğu

Soru:
* Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nde Kıbrıs adasını bir yılda, Duraklama Dönemi'nde ise Girit adasını ancak 25 yılda alabilmiştir.
* Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nde Avusturya üzerinde siyasi üstünlük sağlamış, Duraklama Dönemi'nde bu üstünlüğünü kaybetmiştir.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nin her iki yüzyıldaki durumuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti denizlerde eski gücünü kaybetmiştir.
B) Osmanlı Devleti toprak kazanmayı sürdürmüştür.
C) Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısındaki diplomatik üstünlüğü sona ermiştir.
D) Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda güç kaybetmiştir.
E) Avrupalılar Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı İttifakı oluşturmuştur.

Soru: II. Osman, Hotin Seferi'nde disiplinsiz davranışlarından dolayı Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür. Ancak padişahın düşüncesini öğrenen yeniçeriler İstanbul'da bir isyan çıkararak padişahı Yedikule zindanlarında öldürmüşlerdir. Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Celali isyanlarının başlaması
B) Osmanlı - Rus savaşlarının başlaması
C) Yeniçerilerin devlet içindeki gücünün artması
D) Hazine gelirlerinin azalması
E) İltizam sisteminin bozulması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar