Hayvan Benzeri Protistler (Protozoon) 9.Sınıf Biyoloji


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

Kamçılılar

 • Hareket organelleri kamçıdır. Bazılarında iki bazılarında çok fazla sayıda kamçı bulunur.
 • Tatlı sularda yaşarlar ancak bazı türleri nemli topraklarda ve denizlerde de yaşar.
 • Öglena ve tripanosoma bilinen iki örneğidir.
 • Protista alemindeki bazı canlılar mantarlara benzer. Mantarlar gibi ölü organik artıkları ayrıştırırlar ancak mantarlardaki gibi kitin yapılı hücre duvarı bulundurmazlar.

Trypanosoma

 • Bir tür parazittir, insanlara çeçe sineğinden bulaşır.
 • Uganda, Tanzanya, Kenya, Etiyopya gibi ülkelerde yaşayan insanlarda, uyku hastalığına neden olur.
 • Parazit beyne ulaşınca, iltihaplanmaya yor açar ve kişide sürekli bir uyku hali, felç, yürümekte zorluk, konuşma bozuklukları ve bayılmalara neden olur.

Kök Ayaklılar (Rhizopoda)

 • Heterotrofturlar.
 • Tatlı sularda ve denizlerde yaşayabilirler.
 • Yalancı ayakları (pösdopod) ile hareket ederler ayrıca yalancı ayaklarını endositoz ile besin almak içinde kullanırlar.
 • Amip, foraminiferd, actinapodlar ve radiolariyla bilinen örnekleridir.

Amip

 • Heterotrof beslenir.
 • Yalancı ayakları ile aktif olarak hareket eder.
 • Yalancı ayaklar fagositoz ile besin alımını da sağlar.
 • Kontraktil kofulları ile içeri giren fazla suyu enerji harcayarak dışarı atar.
 • Eşeysiz üreme gösterir (mitoz bölünme). Bölünme yönü önemsizdir.

 • Bazı türleri parazittir.
 • Entamoeba histolytica denilen tür amipli dizanteriye neden olur.
 • Bu parazit vücuda girdiğinde kalın bağırsağa yerleşir ve kanlı ishale neden olur.

Silliler (Kirpikliler)

 • Heterotrof beslenirler.
 • Siller ile aktif hareket ederler.
 • Tatlı sularda ve denizlerde yaşayan türleri bulunur.
 • Paramesyum, stentor ve euplotes bilinen örnekleridir.

Paramesyum

 • Tatlı sularda yaşar.
 • Etrafı “pelikula” ile örtülüdür.
 • Hücre duvarı bulunmaz.
 • Siller ile hareket eder.
 • Pelikulanın altında “trikosistler” bulunur. Trikosistler savunmada görevlidir.
 • Kontraktil kofulları ile hücre içine giren fazla suyu dışarı atarlar.

 • Ağız ve anüsleri vardır.
 • Fagositoz ile alınan besin, bakteri, mikroorganizmaları parçalarlar (hücre içi sindirim).
 • Sindirim atıklarını anüsten dışarı atarlar.
 • Pelikuladan dolayı şekil değiştirmezler.
 • Biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki çekirdekleri bulunur.
 • Büyük çekirdek -› Metabolik faaliyetlerden ve eşeysiz üremeden sorumludur.
 • Küçük çekirdek -› Konjugasyonda görev alır.

Not: Paramesyumun eşeysiz üremesi mitoz bölünme ile gerçekleşir. Konjugasyon bir üreme şekli değildir. Konjugasyonda amaç çeşitlilik sağlar.

Sporlular(Sporozoa)

 • Özelleşmiş hareket organelleri (kamçı, sil gibi) bulunmaz.
 • Hayvanların vücudunda parazit olarak yaşarlar.
 • Besin kofulu ve kontraktil koful bulunmaz.
 • Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi (metagenez) şeklinde ürerler.
 • Plazmodyum bilinen örneğidir.

Plazmodyum

 • Parazittir.
 • Sıtma hastalığına neden olur.
 • Plazmodyum anofel denilen dişi sivrisinekten insanlara bulaşır.
 • Plazmodyum eşeysiz üremesini (mitoz bölünme) insanda, eşeyli üremesini (mayoz bölünme ve döllenme) anofelde gerçekleştirir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar