Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Akımı Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri 11. Sınıf Edebiyat


Kategoriler: 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya’da ortaya çıkmıştır. Pozitivizm, natüralizm ve empresyonizm akımlarına tepki
olarak doğmuştur.

Dışavurumculuk, doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat
akımıdır Öznelci bir sanat anlayışıdır. Akım “sanatçının kendiliğine” dayanır.

Özellikleri

  • Özellikle şiir ve tiyatro türlerinde etkili olmuştur.
  • İnsanın iç gerçeğini esas alan bir akımdır; onlara göre gerçek, başka bir yerde değil, sanatkârın içinde veya ruhunda gizlidir.
  • Sanatçı, iç gözlem ve dışavurumu önemser; dış dünyada bulamadığı mutluluğu kendi iç dünyasında arar ve bulduklarıyla dış dünyayı değiştirmek ister.
  • Bireysellik ve soyutlama hâkimdir. İnsanı yaşadığı toplumdan hatta kendisinden bile soyutlamışlardır.
  • Çığlığa dayalı yeni bir dil ve üslup benimsenmiştir.
  • Sanat ve toplumda kabul edilmiş biçim ve geleneklere bir başkaldırı niteliği taşır.
  • Duyguların ön plana alınıp dış dünyanın hiçe sayıldığı bir sanat anlayışını temsil eder.

Temsilcileri:

Henrich Mann, Alfred Döblin, Franz Kafka, T.S. Eliot, E. G. 0’ Neil, James Joyce, Hugo Ball
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar