Doğrunun Analitik İncelenmesi konu anlatımı videosu

Doğrunun Analitik İncelenmesi konu anlatımı videosu

Doğrunun Analitik İncelenmesi konu anlatımı videosu konu başlıkları, • Doğrunun eğimi nedir tanımı
 • Genel doğru denklemi
 • Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi
 • İki noktası bilinen doğru denklemi
 • Eksenlere paralel olan doğruların denklemleri
 • Orjinden geçen doğrunun denklemi
 • Doğruların birbirlerine paralel ve dik olmaları durumu
 • Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı
 • Paralel iki doğru arasındaki uzaklık
 • İki doğrunun kesişim noktası
 • Açıortay denklemi
 • Noktanın simetriği
 • Bir noktanın bir doğruya göre simetriği
 • Doğrunun simetriği

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi