Bilimsel Çalışma Yöntemi

Bilimsel Çalışma Yöntemi

Kategoriler: Fizik

Bilim, insanın çevresinin ve kendini tanıyıp, anlaması amacıyla gerçekleştirdiği sistematik bir çalışma şeklidir. Bilim olayın gerçek sebebini bulmak, kurallarını tespit ederek teori oluşturmak amacıyla yapılan çalışmadır. Bilim, insanlığın başlamasından bitmesine kadar olan süreçte daima devam edecektir. Sürekli gelişerek yeni şeyler bulunacak ve hızla ilerleyecektir.

Bilimle uğraşan kişilere bilim adamı denir. Bilim adamları hayatını bilime adamış ve günlerini bu olayları açıklamak için deney ve gözlemlerle geçiren insandır. Bilimsel çalışmalar çok titizlik isteyen sürekli çalışmaları gereken ara verilmesi düşünülmeyen çalışmalardır.

Bilimsel çalışma yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir.

  • Problem belirlemek.
  • Problemle ilgili daha önce yapılmış çalışmaları incelemek ve veri toplamak.
  • Verilerle ilgili hipotez kurmak. Hipotez, bilimsel bir problem için önerilen geçici çözüm yoludur. Hipotez; verilere, gözlemlere, deneylere açık ve değiştirilebilir olmalıdır.
  • Hipoteze dayalı tahminde bulunma.
  • Kontrollü deneyler yapmak. Kontrollü deneyden kasıt şudur: Bir olayla ilgili sonuç çıkarmak için çok değişken varsa bunlardan bazılarının sabit tutulması ve diğerlerinin incelenmesidir.
  • Yapılan kontrollü deney hipotezi doğrularsa sonuçlar bilimsel gerçek olur. Deneyler bu hipotezi sürekli doğrularsa teori ya da yasa olur. Kontrollü deneyler hipotezi desteklemiyorsa hipotez cümlesi değiştirilir.

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar