Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

Eşeysiz üreme bakterilerde ikiye bölünme ile gerçekleşir. Bölünmenin başlangıcında ilk önce DNA eşlenir. Hücre büyür ve sonra hücre zarı ve hücre duvarı orta kısımdan içeri doğru girinti oluşturur. Bu girinti hücre ortasında birleşerek hücreyi ikiye ayırır. Bakteriler ortam şartlarının uygun olması durumunda 2025 dakikada bir bölünerek eşeysiz olarak çoğalabilir. Ancak kendi atıkları bu hızla çoğalmalarını engellediği için ve başka canlılara yem oldukları için dünyanın her tarafı bakteriler ile kaplanmaz.

Eşeyli üremeleri ise konjugasyon ile sağlanır. Bu olayda iki bakteri arasında piluslar sayesinde bir köprü kurulur. Daha sonra bir bakteriden diğerine doğru gen aktarımı (plazmitin bir zinciri aktarılır ve bu sırada eşlenir) gerçekleşir. Konjugasyon sonucunda bakterilerde hücre sayısında artış meydana gelmez.

Örnek: Bakteri hücreleri kendilerine gerekli olan proteinleri sentezleyebilir. Buna göre bir bakteri hücresinde kaç çeşit RNA molekülü görev yapabilir?

Çözüm: Hücrelerde protein sentezinde görev yapan üç çeşit RNA vardır. Bunlar mRNA, tRNA ve rRNA dır. Bunlarda rRNA ribozomun yapısına katılır. Bakteride ribozom olduğuna göre bu RNA çeşidi bulunur. mRNA şifre taşırken, tRNA amino asit taşır. Protein sentezi için ikiside gerekli olduğu için bu RNA çeşitleri de bakterilerde vardır.

Örnek: Bütün bakteri türler için,
I. Kapsül bulundurma
II. Oksijenli solunum ile enerji üretme
III. DNA ve RNA ya sahip olma
özelliklerinden hangileri ortak olabilir?

Çözüm: Bakteriler prokaryot hücre yapısında olan canlılardır. Yani çekirdek zarları ve zarlı organelleri yoktur. Ancak kendi proteinlerini sentezleyebilirler. Bunun için her bakteri türünde DNA, RNA ve ribozom ortak olarak bulunur. Kapsül bulundurma bazı bakteri türleri için geçerlidir. Kapsül hücre duvarının dışında bulunan bir örtüdür ve bakteriyi korur. Bazı bakteriler oksijenli solunum ile bazıları ise oksijensiz solunum ile enerji üretir. Yani oksijenli solunum yapma bütün bakteri türleri için ortak bir özellik olamaz. Konjugasyon bakterilerde çeşitlilik sağlanmasında etkilidir. Ancak bakteri sayısının artmasını sağlamaz. Konjugasyon bittikten sonra birbirinden ayrılan bakteriler yine eşeysiz olarak iki bölünme ile sayılarını artırır. Doğru cevap yalnız III] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar