Biyoloji

Biyoloji ders notlarını, konu anlatımı ve soru çözümleri videolarını sitemizde bulabilir ve bizi takip ederek Ygs ve Lys sınavlarına hazırlanabilirsiniz.

Arkeler (Archealar)

Hücre zarlarında bulunan lipidlerde eter bağı bulunur. Hücre zarındaki lipidler dallanma gösterir. Hücre çeperlerinde peptidoglikan yoktur. Çekirdekleri yok. Zarlı organelleri...

Mavi Yeşil Algler (Siyanobakteriler)

Klorofilleri sitoplazmada dağınık halde bulunur. Fotosontezde hidrojen kaynağı olarak su kullanırlar. Oksijen üretirler. Atmosferin serbest azotunu kullan›labilir hale getirirler. Bir...

Bakterilerin Sınıflandırılması

1. Yaşamlarına Göre Bakteriler: Bakteriler yaşamlarına göre ototrof ve heterotrof olarak ikiye ayrılırlar A) Ototrof Bakteriler:  Fotosentetik Bakteriler: Işık kullanır....

Bakterilerin Özellikleri

Hücre çeperleri vardır. (protein ve karbonhidrat içerikli) Hücre zarı ve sitoplazma var. DNA ve RNA vardır. DNA’larının etrafında protein kılıf...

Sınıflandırma Nedir

Sınıflandırma bilimi taksonomidir. İlk sınıflandırma Aristo tarafından yapılan basit (ampirik) sınıflandırmadır. Basit sınıflandırmada; Canlının yaşadığı ortam ve dış görünüşü dikkate...

Canlıların Ortak Özellikleri

1. Solunum: Amaç enerji (ATP) üretmektir. Solunum oksijenli ve oksijensiz olmak üzere ikiye ayrılır. Oksijenli solunumun genel denklemi Oksijensiz Solunum a)...