Biyoloji

Steroitler

Hücre zarının yapısında bulunur. Cinsiyet hormonları (erkek ve dişi eşey hormonları) steroit yapılıdır. D vitamini de steroit yapılı bir moleküldür....

Fosfolipitler

Fosfolipitler, hücre zarının en önemli yapısal moleküllerinden biridir. Fosfat grubu içeren bir baş ile (bazılarında baş kısmında gliserol bulunur); iki...

Nötral Yağlar (Trigliseritler)

Hayvan ve insanlarda bulunan depolanmış yağlardır. Bir gliserol molekülü ile üç molekül yağ asitinin üç tane ester bağı ile bağlanmasıyla...

Yağ Asitleri

Yağları oluşturan en önemli bileşenler yağ asitleridir. Yağ asitleri uzun hidrokarbon (-CH2-) zincirlerinden oluşur. Çoğu, insan hücrelerinde de sentezlenir. Bazıları...

Lipitler (Yağlar)

Yapısında; karbon, hidrojen ve oksijen atomları vardır. Bazı yağ çeşitlerinde ek olarak azot, fosfat ve kükürt atomlarını da bulunabilir. Karbonhidratlara...

Polisakkaritler (Kompleks Şekerler)

Çok sayıda glikoz molekülünün, dehidrasyon sentezi ile zincirleme olarak glikozit bağları ile bağlanması sonucu oluşmuş polimer şekerlerdir. Polisakkaritler oluşurken, her bağlanma...

Disakkaritler

Monosakkarit (heksoz) moleküllerinden iki tanesinin, dehidrasyon sentezi sonucunda, glikozit bağıyla (bir çeşit kovalent bağ) birleşmesiyle oluşmuş şekerlerdir. Glikozit bağının kurulması...

Monosakkaritler

Sindirim (hidroliz) yoluyla daha küçük birimlere parçalanmazlar. Büyük yapılı karbonhidratların yapı birimleridir. Yapısında bulunan karbon atomu sayısına göre gruplara ayrılırlar....

Karbonhidratlar ve Görevleri

Yapısında; karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını bulunduran ve (CH2O)n genel formülüne sahip bileşiklerdir. Bu formülde, “n” yerine “5” veya “6”...

Organik Bileşikler

Organik bileşikler canlıda yapı maddesi, enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar. Organik moleküllerin yapı birimlerine monomer denir....

Mineraller

Mineraller besinlerle birlikte mutlaka almamız gereken inorganik maddelerdir. Organizmalarda, ATP enerjisinin eldesinde kullanılmazlar. Ancak, bir çok molekülün yapısını oluştururlar. Bazı...

Tuzlar

Bir asit ile bir baz tepkimeye girdiğinde; asidin hidrojen iyo- nu ve bazın hidroksil iyonu birleşir. Nötrleşme tepkimesi de- nilen,...

Asit ve Bazlar

inorganik maddelerin bazıları, suda çözündüğü zaman ortama hidrojen (H+) iyonu verirler. Bu özelliğe sahip olan maddelere asit denir. Sulu çözeltilerinde...

Suyun Çözücü Özelliği

Suya atılan tuz, su içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılır ve homojen bir karışım oluşturur. Bu karışıma çözelti, tuzu...

Suyun Öz Isısının Yüksek Olmasının Önemi

Suyun öz ısısının yüksek olması sudaki sıcaklık değişikliklerinin hızlı olmasını engeller. Bu sayede kış mevsiminde sıcaklık düşüşü sırasında suyun yapısında...

Kohezyon Kuvveti ve Yüzey Gerilimi

Bitkilerde kökler ile topraktan alınan su yapraklara iletim borusu denilen yapılar ile taşınır. Bu taşınmada yaprak ile kök arasındaki boru...

Suyun Canlılar İçin Önemi

Bütün canlılar, yaşamsal etkinliklerini devam ettirebilmek için suya gereksinim duyar. Bu nedenle, canlıların dünya üzerindeki yaşama alanlarının belirlenmesinde, su kaynakları...

İnorganik Bileşenler

Canlı vücudunda bulunan temel bileşenler kimyasal yapılarına göre organik ve inorganik diye ayrılır. Bir canlının vücudunda bulunan inorganik bileşenlere, mineraller,...

Canlıların Ortak Özellikleri: Büyüme ve Gelişme

Büyüme ve Gelişme Bir hücreli canlılarda hücre hacminin artması ile büyüme sağlanır. Çok hücreli canlılarda ise hem hücre büyümesi ile...

Canlıların Ortak Özellikleri: Üreme

Üreme Canlıların neslini devam ettirebilmek için kendine benzer canlılar meydana getirmesine üreme denir. Üreme, eşeyli ve eşeysiz olarak iki farklı...

Canlıların Ortak Özellikleri: Adaptasyon (Uyum)

Adaptasyon (Uyum) Bütün canlılar yaşadıkları ortamın koşullarına uyum sağlayabilecek özelliklere sahiptir. Buna adaptasyon denir. Her canlı yaşadığı ortamın şartlarına uyum...

Canlıların Ortak Özellikleri: Uyarılara Tepki Verme

Uyarılara Tepki Verme Her canlı organizma iç ve dış çevreden gelen fiziksel ve kimyasal uyarılara karşı tepki gösterir. Bu sayede...

Canlıların Ortak Özellikleri: Hareket Etme

Hareket Etme Canlılar bir yerden uzaklaşmak, beslenmek, avını yakalamak gibi bir çok olay için hareket eder. Bir hücrelilerden öglena kamçısı...

Canlıların Ortak Özellikleri: Boşaltım

Boşaltım Her canlı organizma beslenme ve solunum olayları sonucunda oluşan atık maddeleri vücutlarından atmak zorundadır. Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım...

Canlıların Ortak Özellikleri: Metabolizma

Metabolizma Yaşamak, üremek, büyümek için canlı organizmaların gerçekleştirdiği tüm kimyasal reaksiyonlara metabolizma denir. Metabolizma yapım ve yıkım reaksiyonları olarak iki...

Canlıların Ortak Özellikleri: Solunum

Solunum Bir veya çok hücreli bütün canlılar dışarıdan aldıkları veya kendi ürettikleri besinlerden enerji (ATP) üretmek için solunum yapar. Hücre...

Canlıların Ortak Özellikleri: Beslenme

Beslenme Hücreler canlılıklarını devam ettirmek için gerekli enerjiyi besinlerden karşılarlar. Bu nedenle her canlı organizma beslenmek zorundadır. Vücuttaki yapım olayları,...

Canlıların Ortak Özellikleri: Hücresel Yapıda Olma

Hücresel Yapıda Olma Bütün canlı organizmalar bir veya çok sayıda hücreden meydana gelir. Bakteriler, amip, paramesyum gibi bazı canlılar bir...

Bilimde Teori ve Kanun

Bilimsel kanunlar doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini açıklarken, teoriler kanunları açıklar ve “neden” sorusuna cevap vermeye çalışır. Teoriler, arkasında güçlü deliller...

Bilimsel Yöntem

İnsanların, merak ettikleri her soruya doğru cevaplar bulmaları pek kolay değildir. Çünkü, bazen soruları doğru ve anlaşılır bir şekilde sorabilmek,...

Biyoloji ders notlarını, konu anlatımı ve soru çözümleri videolarını sitemizde bulabilir ve bizi takip ederek Ygs ve Lys sınavlarına hazırlanabilirsiniz.

Sonraki Sayfa »