Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yaşama ve Sağlık Hakkı

Bu dünyada her insan ancak yaşayarak var olabilir. Onun için diğer tüm hakların elde edilebilmesi başta yaşama hakkının varlığıyla mümkündür. Bir insanı öldürerek onun yaşam hakkını elinden almak, dinimizce büyük günahlardan sayılmıştır. Ayrıca Allah’ın bizlere emaneti olan kendi canımıza kıymak büyük günahtır.

AYET

“…Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur…” (Maide suresi, 32)

İslam’a göre Müslüman olmayanların canları da dokunulmazdır. Savaşta bile savaşa katılmayanlara, kadınlara, yaşlılara, çocuklara ve din adamlarına dokunulması yasaklanmıştır.

“Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. …“ TC. Anayasası 17. madde.

Bir toplumda hak ihlalleri ne kadar az olursa o toplum o kadar çok huzurlu olur. Bu da halkın bilinçlendirilmesi ve temel hak ve hürriyetlere karşı işlenen suçların caydırıcı olmasıyla mümkün olur.

Sağlık hakkı da korunması gereken haklardandır. Beden sağlığının yanında ruh sağlığı da önemlidir. İslam, kişinin kendi sağlığına zarar verecek davranışlardan uzak durmasını istemiştir. Bu nedenle kişi sağlığına dikkat etmeli, hastalandığında mutlaka tedavi yollarını araştırıp tedavi olmalıdır.

AYET

“İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. (Yanlışlarından) dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.” (Rum suresi, 41)

Eğitim Hakkı

Bir insanın yeteneklerinin ortaya çıkması, bilgi ve düşünce olarak kendini geliştirmesi ancak eğitimle mümkün olur. Cehalet bütün kötülüklerin anasıdır. Eğitim, ilk olarak anne-baba tarafından ahlak eğitimi şeklinde verilmelidir. Çocuğa güzel ahlak vermek, anne-babanın sorumlulukları arasında yer alır. İnsanın okuyup çevresini araştırması, olaylar üzerinde düşünmesi Kur’an’ın bir emridir. Bunu yapabilmek için bilgi çok önemli bir değerdir. Bilgiye de ancak eğitim yoluyla ulaşılabilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar