Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Eski dönemlerde ülkeler arası ticaret genellikle hayvanlarla ve küçük gemilerle yapılıyordu. Hayvanlara ve gemilere yüklenen mallar, haftalarca süren yolculuktan sonra atılacağı ülkeye ulaştırılıyordu. Ayrıca haberleşme(iletişim) araçları da henüz gelişmediği için yolculardan uzun bir süre haber alınamıyordu.

Günümüzde İletişim ve ulaşım teknolojisinin hızla gelişmesi ülkeler arası ekonomik ilişkileri olumlu yönde etkilemiştir. Uçak, tren, gemilerle taşımacılık ve ulaşım alanlarında ortaya çıkan sorunlar en aza indirilmiştir. Zamandan tasarruf edilerek daha fazla miktarda ürün taşınmaktadır.

Zamanla gemiler büyüdü, hızlandı, okyanuslara ve büyük dalgalara dayanıklı hale geldi. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olması deniz ticaretinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Not: İstanbul limanı en işlek ithalat ve ihracat limanıdır.

Demir yolu ulaşımının başlaması ve gelişmesi ile ülkeler arası ticari taşımacılığında büyük kolaylıklar sağlandı. Böylece ülkeler arası ticaret daha kolay, daha hızlı, daha az tehlikeli hatta daha kazançlı hale geldi.

Not: Türkiye’de ilk demir yolu İzmir-Aydın arasında yapılmıştır.

Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı uluslararası karayolları topraklarımızdan geçmektedir.

Not: Türkiye’de kurulan ilk hava yolu 1933 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi’dir.

Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin kolaylaşmasında ulaşım kadar iletişim teknolojileri de etkili olmuştur. Haberleşme teknolojisinin gelişmesiyle ülkeler arası uzaklığın önemi azalmış, iletişim kolaylaşmıştır. Televizyon ve internette yayınlanan reklamlar sayesinde üretilen ürünler tüm dünyada daha kolay tanıtılmaktadır.

Kral Yolu gibi tarihte önemli başka ticaret yolları da vardı. Bunların başında da İpek ve Baharat Yolları geliyordu. İpek Yolu aynı zamanda bilinen en eski kara yollarından biriydi. Çin ve Avrupa arasındaki ticaret, bu yol ile yapılmaktaydı. Tüccarlar, Avrupa’ya ve yol üzerindeki ülkelere ipek, porselen, kâğıt gibi ürünler gönderiyorlardı. Avrupa ve başka ülkelerden aynı yol üzerinden altın, gümüş gibi değerli madenler ile atlar getiriliyordu. İpek Yolu’na adının verildiği paha biçilmez ipekler, Çinlilerin en önemli ihracat ürünüydü. Baharat Yolu’na adını veren ürün ise baharattı. (MEB kitabı)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar