Satirik Şiir


Kategoriler: Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Kişilerin ve toplumun aksak yönlerini işleyen eleştirel şiirlere satirik şiir denir. Bu şiirlerde kişiler, olay ya da durumlardaki çarpıklıklar iğneleyici bir dille işlenir. Satirik şiirin merkezinde toplumsal düzensizlikler, kişilerin düzenbazlık, dalkavukluk, kendini beğenmişlik, makama düşkünlük gibi eksiklikleri yer alır. Satirik şiirlere halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hiciv, günümüz edebiyatında ise yergi adı verilmiştir. Halk edebiyatındaki taşlamalar, divan edebiyatında hicviyeler satirik şiire örnek gösterilebilir.

Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara hâlini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Bu dizelerde şair, içinde bulunduğu zamandan, insanların ve idarecilerin duyarsızlığından şikayet etmektedir. Bu da satirik şiirin özelliğidir.] }

Tiyatrolarda kullanılan şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olarak ortaya çıkmış, daha sonra dramın eklenmesiyle gelişimini üç tür olarak sürdürmüştür.
Parçada açıklanan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik şiir B) Dramatik şiir C) Didaktik şiir
D) Pastoral şiir E) Satirik şiir


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar