Omurgasız Hayvanlar Sınıflandırılması? Genel Özellikleri Çeşitleri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

OMURGASIZ HAYVANLAR

Omurgasız hayvanların genel özellikleri:

 • Sinir şeritleri karında bulunur
 • Notokord (ilkel omurga) taşımazlar
 • Solungaç yarıkları yoktur
 • Bazılarında açık kan dolaşımı görülür (eklem bacaklılar ve yumuşakçalardan salyangoz ile midye) bazılarında ise kapalı kan dolaşımı görülür (halkalı solucanlar ve yumuşakçalardan ahtapot ile mürekkep balığı)
 • Genellikle dış iskelet taşırlar ancak süngerler ve derisidikenliler de iç iskelet bulunur
 • Genellikle holozoik beslenirler (etçil, otçul, etçil — otçul) ancak bazı türleri parazittir. Örneğin yassı solucanlardan tenya ve yuvarlak solucanların çoğu parazittir
 • Bazılarında bilateral simetri bazılarında ise radyal simetri (ışınsal) görülür

Omurgasız Hayvanların Sınıflandırılması1 . Süngerler —> Denizde yaşayan bu türler bildiğimiz süngerlerin yapımında kullanılır.
2. Sölenterler —> Hidra, deniz anası
3. Yassı solucanlar —> Tenya, planarya
4. Yuvarlak solucanlar —> Kancalı kurt
5. Halkalı solucanlar —> Toprak solucanı, sülük
6. Yumuşakçalar —> Midye, salyangoz, ahtapot, mürekkep balığı
7. Eklembacaklılar —>Böcekler, örümcekler, kabuklular (yengeç)
8. Derisi dikenliler —> Deniz yıldızı, deniz kestanesi

Temel Kurallar

 • Vücudu iki eşit parçaya bölen çizginin bulunması bilateral simetridir, birden fazla çizginin vücudu eşit parçalara bölmesi ise radyal simetridir.
 • Açık dolaşım yapan hayvanlarda kılcal kan damarı olmadığı için vücut içinde kan damarlardan çıkıp vücut boşluklarına (sinüs boşlukları) yayılır. Ancak kapalı kan dolaşımında kılcal kan damarları vardır ve hücrelerle kan arasındaki madde alış verişi kılcal damarlardan olur. Yani kan damardan çıkıp vücut boşluklarına geçmez.
 • Süngerlerde sinir sistemi yoktur. İlk sinir sistemine sölenterlerden hidra da rastlanır. Yani sölenterden itibaren bütün hayvanlarda sinir sistemi görülür.
 • Sünger, sölenter ve yassı solucanlarda hem ağız hem de anüs görevi yapan tek açıklıklı bir sindirim sistemi bulunur. Buna Eksik Sindirim Sistemi denir. İlk olarak yuvarlak solucanlardan itibaren iki açıklıklı (ağız ve anüs ayrı) bir sindirim sistemi görülür. Buna Tam Sindirim Sistemi denir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi