Türkiye’de Başlıca Yüzey Şekilleri 10. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 10. Sınıf

TÜRKİYE’DE BAŞLICA YÜZEY ŞEKİLLERİ

Türkiye’nin Yer Şekillerinin Genel Özellikleri

  • Ortalama yükseltisi fazla olan (1132 metre) bir ülkedir.
  • Ülkemizdeki dağlar doğu – batı doğrultuludur.
  • Doğu Anadolu’da yükselti fazla iken Marmara ve Batı Anadolu’da azdır.
  • Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yer şekilleri sadedir.
  • Ülkemizde oluşan dağların büyük bir kısmı kıvrımlıdır ve Alp – Himalaya kıvrım kuşağı içinde oluşmuştur.
  • Akarsu aşındırmaları fazla olduğu için delta ovaları çoktur.
  • Dağların kıyıya farklı uzanması farklı kıyı tiplerini ortaya çıkarmıştır.
  • Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi iklim, bitki ve tarım ürünleri çeşitliliğini de artırmıştır.
  • Türkiye’nin ana yer şekillerini dağlar platolar ve ovalar oluşturmaktadır.

1. BÖLÜM: DÜNYA’NIN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ

2. BÖLÜM: SU KAYNAKLARI] }

Türkiye'de iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle farklı özelliklere sahip, yer şekilleri oluşmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki yer şekillerinin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Ülkemiz genel hatlarıyla dağlık ve engebeli bir ülkedir.
B) Ülkemizde dağlar genelde doğu-batı uzantılıdır.
C) Ülkemizde volkanizma sonucu oluşan dağlar bulunmamaktadır.
D) Türkiye'deki ovaların bir kısmı delta ovası şeklindedir.
E) Türkiye'de yüksekte yer alan platolar genelde doğu bölgelerde bulunmaktadır.

Türkiye'nin yer şekilleri farklılık göstermektedir. Bu farklılık ise ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine neden olmaktadır. Örneğin; yüksek platolarda tahıl tarımı ve hayvancılık daha yaygınken alçak ve ovalık sahalarda sanayi ve sanayi bitkileri daha yaygındır.
Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde sanayi bitkileri tarımının daha yaygın olması beklenir?

A) Ardahan Platosu'nda
B) Çukurova'da
C) Muş Ovası'nda
D) Uzunyayla'da
E) Pasinler Ovası'nda


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar