• Kategori yok
 • Problemler

  Hareket problemleri konu anlatımı

  Örneğin; ° Saatte ortalama 80 km yol alan bir aracın 5 saatte alacağı yol, 80.5 = 400 km dir. Hız.Zaman...

  Karışım Problemleri

  Karışım Problemleri İsabet Akademi

  İndirim, Kar ve Zarar Problemleri

  Kâr ve zarar içeren ifadelerde aşağıdaki kavramlar bilinmelidir. Alış Fiyatı: Bir malın alındığı fiyata alış fiyatı denir. Maliyet: Belirli bir...

  Yüzde Problemleri

  Yüzde Kavramı Yüzde Problemleri Hocalara Geldik

  Yaş problemleri

  Yaş problemleri çözümlü sorular İsabet Akademi Yaş Problemleri Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Video Ekol Hoca Yaş Problemleri Konu Anlatımı Video...

  Sayı Problemleri

  Matematik Diline Çevirme: Verilen bir problemin matematik sembolleriyle ifade edilmesine matematik diline çevirme denir.   Örnek .. 1 “Hangi sayının 3...

  Sayı – Kesir Problemleri Konu Anlatımı

  Verilen problemi çözebilmek için problemde geçen bilinmeyenler arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak  yazmak gerekir. Sayı ve Kesir Problemleri Çözümlü Sorular İsabet...

  Sayı – Kesir Problemleri ve Denklem Kurma

  Verilen Bir Formülde Bulunması İstenilen İfadeyi Tek Bırakma     Denklem Kurma (Problemi Matematiksel Dilde İfade Etme)

  Yaş Problemleri

  Yüzde Problemleri  Alışveriş Problemleri (Kar, Zarar, İndirim, Zam)

  Karışım Problemleri

  Hareket Problemleri   

   

   

  Örnek: Bir hareketlinin herhangi bir zamandaki hızını bulmak için,
  başlangıç hızı: V0
  ivmesi: a
  zaman: t
  olmak üzere V = V0 + a . t formülü kullanılmaktadır. Buna göre, başlangıç hızı 50 m/sn olan bir hareketlinin 3. saniyedeki hızının 80 m/sn olması
  durumunda ivmesi kaç m/sn2 olur.  Denklem Kurma: Verilen bir problemi çözmek için aşağıdaki aşamalar takip edilmelidir.
  1) Problemdeki bilinmeyeni bir sembolle (genellikle x, y, z, a, b, o gibi harflerle) gösterme
  2) Bilinmeyene uygulanan işlemleri soruda verilen sırayla ifade etme.
  Şimdi bilinmeyeni x olarak kabul edeceğimiz bir takım uygulamaları inceleyelim.

  Örnek: Bir köftecide köfteler adet, porsiyon veya kilo olarak satılmaktadır. Köfte fiyatları
  Adeti 2,4 TL
  Porsiyonu 15 TL
  Kilosu 60 TL
  olarak belirlenmiştir. x ve y birer tamsayı olmak üzere porsiyonda x tane, 1 kiloda y tane köfte bulunmaktadıR. Bir müşteri köfteyi adet olarak sipariş verdiğinde oluşan maliyetinin, porsiyon veya kilo olarak sipariş verdiğinde oluşacak maliyetine göre daha fazla olduğunu görüyor. Buna göre x + y en az kaçtır?

  Bir miktar parayı, ağırlığı, uzunluğu kaç parçaya böler-
  sek bölelim, bu parçaların toplam miktarı, ağırlığı uzun-
  luğu aynıdır.
  Örneğin;
  * Bir yükü her biri 10 tonluk 6 kamyonla taşısakta, her biri 20 tonluk 3 kamyonla taşısakta toplamları eşittir.
  * Bir miktar parayı herkese 5 TL den 6 ya da bölsek, herkese 3 TL den 10’ada bölsek toplam miktar aynıdır.
  Bazı problemler aynı zamanda eşitsizlik sorularıdır. Bu soruların matematiksel dille ifadesi bir eşitsizlik belirtir.
  Bazı sorularda ise görsel ifadeleri kullanmak sorunun çözümünü kolaylaştırır.

  KAR – ZARAR
  Tüccarın aldığı mal için ödediği para miktarına alış fiyatı denir. Alış fiyatının üzerine, mai satılıncaya kadar tüccarın yaptığı tüm masrafları eklemesiyle oluşan fiyata maliyet fiyatı denir. Karlı bir satışta maliyet fiyatına kar eklenmesiyle veya zararlı bir satışta maliyet fiyatından zarar miktarının eksiltilmesiyle oluşan fiyata satış fiyatı veya etiket fiyatı denir.
  Satış fiyatı = Maliyet + Kar
  Satış fiyatı = Maliyet – Zarar

  Örnek: Bir konut projesinde, projeyi yapan firma evlerin satışında üç yöntem uygulayacaktır.
  1. yöntem; Peşin satış
  2. yöntem; % 10 peşinat, kalanı aylık 2000 TL taksitle satış
  3. yöntem; % 40 peşinat, kalanı aylık 1200 TL taksitle satış
  Peşinatların peşin fiyat üzerinden ödendiği bu projeden bir evi bu yöntemlerden biriyle satın almak isteyen Fatih Bey
  2. yöntemle aldığında peşin fiyatın % 10 fazlasına
  3. yöntemle aldığında peşin fiyatın % 10 eksiğine evi satın alacaktır.
  Fatih Bey 3. yöntemle evi satın alıp, 2. yönteme göre 18 ay daha az taksit ödediğine göre evin peşin fiyatı kaç TL dir?