Bileşik orantı nedir?

Kategoriler: Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar, Matematik

Bir orantının içinde hem doğru hem de ters orantı varsa bu orantıya bileşik orantı denir.

Önemli Not:
Bİlişik Oranntı Anlamınada GElmekte.

Bileşik Orantı Çözümlü Örnekler] }

x ile y doğru orantılı, x ile z ters orantılı ise x.z / y = k dır.
Örnek: Eşit güçteki 6 muslukla 48 ton kapasiteli bir havuz 2 günde doldurulabiliyor. Aynı musluklardan kaçıyla 60 ton kapasiteli bir havuz 5 günde dolar?
Çözüm: 1. durum: Yapılan iş 48 ton. Diğer değişkenler musluk (6), gün (2)
2. durum: Yapılan iş 60 ton. Diğer değişkenler musluk (x), gün (5)
48 7 60 = 6.2 / x.5 ise buradan x = 3 bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar