A. Yerleşme ve Yerleşmenin Gelişimi

  • İlk Yerleşmelerin Ortaya Çıkışı
  • Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler

B. Yerleşme Doku ve Tipleri

  • Kırsal Yerleşme
  • Şehirsel Yerleşme

C. Ülkemizde Yerleşmeler

  • Ülkemizde Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler
  • Anadolu’da Yerleşme Tarihi
  • Türkiye’de Yerleşme Şekilleri

Ç. Ülkemizde İdari Birimler


Soru: Bir bölgede aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması, o bölgede yerleşmelerin kurulmasını ve gelişmesini engelleyen faktörler arasında gösterilemez?
A) Bitki türü çeşitliliğinin fazla olması
B) Su kaynaklarının sınırlı, yağış miktarının az olması
C) Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması
D) Sıcaklık ortalamalarının çok yüksek olması
E) Ulaşım olanaklarının az olması

Soru: Modern anlamda kentlerin kurulmasının ve kentleşmenin başlamasında, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
A) Sanayi Devrimi’nin başlamasının
B) Yeni kıtaların keşfedilmesinin
C) Hayvanların evcilleştirilmesinin
D) Turizm etkinliklerinin yaygınlaşmasının
E) Tarım faaliyetlerinin başlamasının

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, kasaba(belde) yerleşmelerinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Belediye örgütüne sahip olup, hizmetlerin önemli bölümü belediye tarafından yürütülmektedir.
B) Süreklilik açısından geçici yerleşmelerdir.
C) Köylerden farklı olarak tarım dışı bazı fonksiyonlara sahiptirler.
D) Bazı el sanatları ve tarım dışı meslek grupları oluşmuştur.
E) Nüfus açısından köyden büyük kentten küçük olan yerleşmelerdir.

Soru: Şehirlerin fonksiyonel özellikleriyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Şehirler ne kadar eski dönemde kurulmuş ise, fonksiyonel çeşitliliği 0 ölçüde az olur.
B) Şehirlerin büyüyüp gelişmesi ile fonksiyonları arasında bir bağlantı yoktur.
C) Zaman içinde şehirlerin fonksiyonları değişebilir, bazı fonksiyonlar gerilerken bazı fonksiyonlar ön plana çıkabilir.
D) Nüfus bakımından kalabalık olan şehirler genellikle tarım ve hayvancılık fonksiyonuna sahiptir.
E) Şehirlerin fonksiyonel çeşitliliğinin artması nüfuslarının azalmasına neden olur.

Soru: Nesrin, coğrafya dersinin yazılı sınavındaki bir sorunun cevaplanmasında, aşağıdaki maddeleri yazmıştır.
– Hayvanlar için otlak ve barınak temini ihtiyacının ortaya çıkması
– Orman alanlarına arazi kazanma amacıyla yerleşilmesi
– Bahçe tarımına bağlı olarak evlerin bahçe içerisine veya kenarına yapılması
– Kırsal kesimde, aileler arasındaki toprak bölüşümü nedeniyle ayrılmaların meydana gelmesi
– Nüfusun artması ile bir veya birkaç ailenin başka bir alana yerleşmesi
Nesrin’in cevapları doğru olduğuna göre, yazılı sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kırsal ve kentsel yerleşmelerin ayırt edilmesinde kullanılan ölçütler nelerdir?
B) Kırsal kesimde yerleşme dokularını etkileyen faktörler nelerdir?
C) Köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasına neden olanetmenler nelerdir?
D) Kırsal kesimde yerleşmelerin köy ya da kasaba olarak ayrılmasında etkili olan faktörler nelerdir?
E) Köylerde konut tipleri ve konut malzemesini etkileyen faktörler nelerdir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar