Ülkemizde İdari Birimler 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Beşeri Sistemler: Yerleşmeler, Coğrafya

Türkiye’nin İdari Bölümleri

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. Maddesinde belirtildiği gibi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” Türkiye Cumhuriyeti, ulusal sınırlar içinde sonsuza dek var olacaktır.

* Türkiye’de coğrafi ve ekonomik koşullar ile halkımıza ulaştırılacak hizmetlerin gerekleri göz önünde bulundurularak idari bölümler oluşturulmuştur. Buna göre ülkemiz; iller, ilçeler, beldeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

İl: Ülkemizdeki en büyük idari birime il denir. İlleri valiler yönetir.

İlçe: İller, ilçelere ayrılır. İlçelerin yöneticileri ise valilere bağlı olarak görev yapan kaymakamlardır.

Belde (Kasaba): Cumhuriyeti’nin idari yapılanmasında ilçeden küçük, köyden büyük olan ve belediye ile yönetilen, yerel yönetim birimine belde (kasaba) adı verilir.

Bucak (Nahiye): Bucak adı verilen, ilçeye bağlı olan, aynı coğrafi ortamdaki köylerin yönetim bölgesi olarak birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve bucak müdürleri tarafından yönetilen idari birimler, 1923-1970 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım zorlukları nedeniyle yönetimsel açıdan
işlerlik kazanmıştır. Ancak ulaşımın gelişmesiyle köylerden ilçelere gelmek kolaylaşınca bucaklara gerek kalmamıştır. Bucaklar 2014 yılında kaldırılmıştır.

Köy: Muhtarlar tarafından yönetilen en küçük idari yerleşme birimi olan köyler, kaymakamlıklara bağlıdır.

Günümüzde Türkiye’de 81 il, 919 ilçe, 398 belde ve 18333 köy bulunmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar