Kalın Kenarlı Mercekler video konu anlatımı 10. sınıf


Kategoriler: Ders Videoları

Merceklerin Oluşturduğu Görüntünün Özellikleri
Bir merceğe gelen ışınlar kırılma kanunlarına göre kırılarak mercekten
geçer. Merceklere gönderilen bazı ışınlar özel ışın olarak adlandırılır.
Bu ışınlar bir merceğin önüne yerleştirilen cisimlerin görüntülerinin
daha kolay çizilebilmesi için kullanılan ışınlardır.

Kalın Kenarlı Mercekte Özel Işınlar
Kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel, uzantısı merceğin 2F noktasından
ve odak noktasından geçecek şekilde gelen ışınlar ile optik
merkeze gelen ışın, özel ışın olarak tanımlanır. Bu ışınların kalın kenarlı
mercekten geçişi Tablo 4.7’deki gibidir.

“Kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu” etkinliğinde görüldüğü gibi
kalın kenarlı merceklerde cisim nerede olursa olsun görüntü, daima
odak ile optik merkez arasında düz, sanal ve cisimden küçüktür. Cisim
sonsuzdan merceğe doğru yaklaştıkça görüntü de odak noktasından
optik merceğe doğru yaklaşır ve cismin boyu büyür (Şekil 4.50).

Çevreye atılan atıklar, çevre kirliliğine ve doğadaki dengenin bozulmasına
neden olmaktadır. Bu sebeple çevrenin temiz tutulması ve
korunması doğal hayatın korunması açısından önemlidir. Dünyada ve
Türkiye’de her yıl yaz aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümü
ormanlara atılan cam şişe ve kırıklarının mercek gibi davranıp güneşten
gelen ışınları toplaması sonucunda kuru otların alev almasıyla oluşur.
(Görsel 4.19). Çıkan yangınlar yaban hayatını olumsuz etkilemektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar