İç Anadolu Bölgesi Tarım Ürünleri 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nde karasal İklim görülür. Bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bölgenin yeryüzü şekilleri sade olduğu için tarım yapmaya elverişlidir. Ancak sulama İmkânları fazla gelişmediği için tarım ürünleri çeşitliliği azdır. Bölgede en fazla yetiştirilen tarım ürünleri buğday, çavdar, arpa, elma, şeker pancarı, çavdar ve fasulyedir.

Arpa: Soğuğa ve sıcağa dayanıklı olup buğdaya göre daha kısa sürede yetişir.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, en fazla yetiştirildiği bölgelerdir. Ülkemizde buğdaydan sonra en fazla üretilen tahıl türü olan arpa, hayvan yemi üretiminde kullanılır.

Çavdar: Karasal İklimin etkili olduğu alanlarda yetiştirilebilir. Kış soğuklarına dayanıklı bir üründür. Buğdayın ekilebildiği her yerde yetiştirilir.

Şeker pancarı: Yetişme döneminde sulama, olgunlaşma döneminde İse kuraklık ister. Türkiye’nin İklim şartlarına en fazla uyum sağlamış bitkilerindendir. En fazla İç Anadolu Bölgesi’nde üretilmektedir.

Şeker sanayisinin ham maddesi şeker pancarı, çabuk bozulabilen bir ürün olduğu için şeker fabrikaları ham maddeye yakın yerlerde kurulmuştur. Şeker pancarından şekerin yanı sıra ispirto; artıklarından İse hayvan yemi elde edilir.

Buğday: Filizleme döneminde nem, büyüme ve olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı İster. Her mevsim yağışlı olan Doğu Karadeniz Bölüm nün kıyı kesimi ile yüksek yerler dışında her yerde yetişir.

Ege ve Akdeniz kıyılarında daha çok ekonomik değeri yüksek olan ürünler yetiştirildiği için buğday, bu bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmez.

Türkiye’de, buğday üretiminin en önemli kısmını İç Anadolu Bölgesi (başta Konya Ovası) karşılamaktadır. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin ovaları da buğday tarımı yapmak için uygundur.

Grafik: Türkiye’de buğday üretiminin ve ekim alanlarının yıllara göre değişimi

Örnek Soru: Yağış miktarının fazla, kış mevsiminin ılık geçtiği kıyı bölgelerimizde ekonomik değeri yüksek olan tarım ürünleri yetiştirilir. İç bölgelerimizde ise yağış miktarının az, kuraklığın fazla olması nedeniyle tarım ürünü çeşitliliği azdır.

Yukarıda tarımı etkileyen faktörlerden hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Yeryüzü şekilleri
B) İklim özellikleri
C) Devletin desteği
D) Teknolojik gelişmeler] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar