Gazların genel özellikleri

Gazların genel özellikleri

Kategoriler: Fizik
  • Gazların tanecikleri serbest hareket eder. Maddenin üçüncü hali olan gazlar da katılar ve sıvılar gibi tanecikli yapıdadır. Katı ve sıvılardaki durumun aksine gazların tanecikleri birbirinden bağımsızdır. Dolayısıyla her gaz molekülü gelişigüzel öteleme hareketi yapar. Örneğin odanın bir köşesinde sıkılan parfümün kokusu, bir süre sonra odanın her yerinden algılanır.
  • Gazların belli bir hacmi yoktur. Gaz molekülleri arasında kohezyon kuvveti yoktur. Bu nedenle gazlar bulundukları kabı tamamen doldurur. Bu nedenle bir gazın hacmi demek, içinde bulunduğu kabın hacmi demektir.
  • Gazlar sıkıştırılabilir. Katı ve sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar küçüktür. Bu nedenle katı ve sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilir. Oysa gazların sıkıştırılabilir olduklarına günlük hayatta sıkça tanık olmaktayız. Örneğin otomobil ya da bisiklet tekerlerine hava basma işleminde , teker lastiğinin sabit hacmi içine hava moleküllerini sıkıştırdığımızı biliriz.
  • Gazlar, ağırlıktan bağımsız olarak basınç oluşturur. Katı ve sıvılar ağırlıklarından dolayı basınç oluştururlar. Gazların basıncı ise moleküllerin serbest hareketinden kaynaklanır.  Bu nedenle yer çekiminin olmadığı bir yerde katı ve sıvıların basıncı olmaz ancak gazların basıncı olur.
  • Gazlar saydamdır. Renkli ve renksiz tüm gazlar ışığı geçirir. Bunun nedeni gaz molekülleri arasındaki büyük boşluklardır.

gazlarin-ozelliklerigazlarin-ozellikleri-2

Madde moleküllerinin birbirinden bağımsız hareket ettiği halidir.
Gaz halinin özellikleri;
Yoğunluğu çok az, akışkanlığı fazladır.
Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
Gaz halinde madde bulunduğu kabı tamamen doldurur.
Gazlar birbiriyle her oranda karışabilir. Gaz karışımları homojendir.
Basınç altında sıkıştırılabilirler.
Gazların genleşme katsayıları aynıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar