Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

FIKRA (KÖŞE YAZISI)

Gazete ve dergilerin belirli sütun ya da köşelerinde yayımlanan, güncel, siyasal, toplumsal sorunları ele alan, bunları kanıtlama kaygısı gütmeden ve ayrıntılara inmeden işleyen, kısa oylumlu, yoğun anlatımlı bir yazı türüdür.

Fıkralar, günübirlik ve kısa yazılardır.

Yazar, ele aldığı konuyu kanıtlama yoluna gitmez.

Planlı yazılardır; önce belli bir sorun ortaya konulur, sonra çeşitli görüş ve düşünceler serilir, sonuçta da sorunun çözümü için öneriler getirilir.

Anlatım ve dil ustalığının yanı sıra zengin bir bilgi birikimi ister.

Son yıllarda fıkra türünde hem içerik hem dil ve anlatım yönünden bir açılım ortaya çıkmıştır. Denemenin, makalenin yanı sıra öykünün, kimi zaman mizah, kimi zaman da yerginin fıkranın yapısı içerisinde yer aldığı olmuştur.

Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Yusuf Ziya Ortaç, Falih Rıfkı Atay, Peyami Safa, Burhan Felek, Sevket Ftado, Ahmet Kabaklı, Oktay Akbal, Selim İleri, Çetin Altan, Mehmet Barlas, Emre Kongar tanınmış fıkra yazarları arasında yer alır.

Fıkra ile Makalenin Karşılaştırılması

  • Fıkra, makaleye göre daha kısa yazılır, fazla ayrıntıya girilmez.
  • Fıkrada, kanıtlama yoluna gidilmez, öznellik hâkimdir.
  • Fıkra, bilimsel ve resmi değildir; yazar, okurla konuşur gibi yazar.
  • Fıkrada güncel, makalede genel konular işlenir.
  • Her ikisi de gazete ile ortaya çıkmış ve gelişmiştir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar