Bilim – Toplum İlişkisi 9.Sınıf Biyoloji

Bilim – Toplum İlişkisi 9.Sınıf Biyoloji

Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji

Bilim ve toplum arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Bilim insanları, yaşadıkları toplumun bir üyesidir. Bu nedenle onların fikirleri, kişilikleri ve değer yargıları, içinde yaşadıkları toplumu yansıtır. Bilim insanlarının yapacakları çalışmalar bu durumdan etkilenir. Günümüzdeki bilimsel çalışmalar büyük bütçeler gerektirdiğinden, çeşitli kurumlar ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklenir. Toplumun inanç ve beklentileri, bu kurumların hangi çalışmaları destekleyeceğini belirleyebilir. Bilim insanlarının kimi zaman topluma zararlı ürünler onay? koyduğu şeklinde suçlamalar duyabiliriz. Bilimsel çalışmaları i veya kötü olarak nitelendirmemek gerekir. Bu çalışmaların sonucunda ortaya konulan bilgilerin insanlar tarafından hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı bilimin kontrolünde değildir.

Biyoloji ve Biz

Bilimin tarihsel sürecinde yapılan birçok keşif ve icat, biyoloji alanında ilerleme kaydedilmesini sağlamıştır. Örneğin mikroskobun bulunması ve geliştirilmesi sayesinde hücrenin yapısı keşfedilmiş ve zamanla daha detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Günümüzde genetik ve biyoteknoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde çeşitli canlıların kopyalanması gerçekleştirilmiştir.

Biyoloji bilimindeki gelişmeler, günlük hayatta karşılaştığımız çeşitli problemlerin çözümünde önemli katkılar sağlamaktadır. Örneğin hastalıkların daha kısa sürede ve etkili bir şekilde tedavisinin sağlanması için biyoloji biliminin katkılarına ihtiyaç vardır. Geçmişte tedavisi olmayan ve ölümcül hastalıklar kategorisinde yer alan, veba, verem, karahumma gibi hastalıklar artık günümüzde tedavi edilebilmektedir. Günümüzde birçok hastalık yapıcı bakteri, virüs gibi etken tanımlanarak bunlara karşı aşı ve ilaçlar üretilmiştir. Genetik alanında yapılan çalışmalar ile kalıtsal hastalıkların tespit ve tedavisi daha kolay hale getirilebilecektir. Çevre sorunlarının çözümlenmesinde yine biyoloji bitiminden faydalanılmaktadır. Sanayi devriminden bu yana yaşanan endüstriyel ve teknolojik gelişmeler doğanın ekolojik dengesini olumsuz yönde etkilemiştir. Küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, çevre kirliliği gibi birçok sorunun çözümlenmesinde biyolojiye başvurulmaktadır.

Biyolojinin çözümüne katkı sağladığı önemli sorunlardan birisi de artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanmasıdır. Gıda endüstrisi aynı zamanda tarım ve hayvancılık sektörleri ile de yakından ilişkilidir. Besin değeri ve verimi yüksek bitki ve hayvanların daha kolay üretilmesi, biyoteknoloji ve gen mühendisliği alanlarının ortak çalışması ile sağlanmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar