Kategoriler: 9. Sınıf Matematik Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

Bu yazımızda 9. sınıf matematik dersinin 1. ünitesi mantık konusunun ilk bölümü olan önermelerle ilgili çözümlü sorular ve testler bulunmaktadır. Konu eksiğiniz varsa Önermeler konu anlatımı yazımıza gidebilirsiniz.
Sonraki Konu: Bileşik Önermeler

Önermeler Online Testler

Önermeler Test 1 Çöz

Önermeler Test 2 Çöz


9. Sınıf Mantık Testleri Çöz

Önermeler Çözümlü Sorular] }

Soru: Bir salı günü öğretmen tahtaya aşağıdaki önermeleri yazıyor ve öğrencilerden bunların doğruluk değerlerini hemen bulmalarını istiyor.
I. Bugün salı ve yarın çarşambadır.
Il. Bugün ve yarın çarşambadır.
III. Bugün veya yarın çarşambadır.
IV. Bugün ya da yarın çarşambadır.
V. Bugün cuma ise yarın pazardır.
Buna göre, öğrenciler yukarıdakilerden hangilerinin doğruluk değerini O bulmuştur?
A) Yalnızll B) Yalnız IV
C) ıı ve ııı D) ıı ve ıv
E) ııı ve v

Soru: I. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir.
II. Önermeler hem doğru hem yanlış olamazlar.
III. Genel olarak; emir, soru, ünlem cümleleri, anlamsız cümleler önerme değildir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) YaInız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?
A) 2+2+2=32 dir.
B) Bir hafta 5 gündür.
C) Nereden geliyorsun?
D) 1, tek sayıdır.
E) 5 in iki katı 10'a eşittir.

Soru: “4, tek sayıdır." önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4, çift sayıdır.
B) 4, tek sayı değildir.
C) 4, asal sayıdır.
D) 5, tek sayıdır.
E) 4'ten başka tek sayılar vardır.

Soru: Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0 dır?
A) 7, asal sayıdır.
B) -1, irrasyonel sayı değildir.
C) karekök 5, rasyonel sayıdır.
D) 5 ile 6 arasında tam sayı yoktur.
E) 3' > 13 tür.

Soru: “0'dan küçük doğal sayı yoktur." önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?
A) En küçük doğal sayı 1 dir.
B) En küçük doğal sayı 0 dır.
C) 0'dan büyük doğal sayı vardır.
D) o doğal sayı değildir.
E) 0'dan küçük doğal sayı vardır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar