Belirtme Sıfatları


Kategoriler: Türkçe

BELİRTME SIFATLARI

1. İşaret (Gösterme) Sıfatlarıİsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır.

İsimler sorulan “ hangi ” sorusuna karşılık verir.

“Bu, şu, 0, öteki, beriki, öyle, böyle, şöyle, karşı, öbür, oradaki, şuradaki, buradaki…” gibi sözcükler işaret sıfatı olarak kullanılabilir.

— Beni bu derde salan gelsin.
— Öyküsü öteki dergide yayımlandı.
Buradaki meyveler çok lezzetlidir.
— Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

İşaret bildiren sözcükler, bir adı belirtmiyorsa, “hangi” sorusuna yanıt vermiyorsa ve adın yerine kullanılmışsa adıl (zamir) olur.

– Bu, taşındır diyerek Kâbe’yi yıksam başına.

– Bu, hayatımın bir parçası olmuştur artık.

2. Sayı Sıfatlarıİsimleri miktar, sıra, üleştirme, topluluk vb. bakımından belirten sıfatlardır.

3. Belgisiz Sıfatlar

İsimleri kesin olarak değil de belli belirsiz bir şekilde belirten sıfatlardır.

“Başka, bir, birkaç, biraz, birçok, birtakım, bazı, kimi, hiçbir, az, çok, çoğu, fazla, bütün, tüm, falan/falanca, filan/filanca, her, herhangi bir” gibi sözcükler belgisiz sıfat olarak kullanılırlar. Belgisiz sıfatlar isimlere sorulan “hangi” ve “ne kadar” sorularından biriyle bulunur.

4. Soru Sıfatları

İsimlerin yerini, sayısını, durumunu ve zamanını soru yoluyla belirten sıfatlardır.

Bütün Sıfatlarda olduğu gibi soru sıfatları da isimlerden önce kullanılır ve çekim eki almaz. Soru sıfatlarına verilen cevap belirtme ya da niteleme sıfatı olur.

“Nasıl, ne, ne kadar, hangi, kaç, kaçıncı, neredeki, kimdeki” gibi sözcükler soru sıfatı olarak kullanılabilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi