Haberler

Parmenides Varlık Felsefesi

Parmenidese göre varlık bir, bölünemez ve süreklidir. Var olanın içinde boşluk bulunmaz. 0 sürekli olan, benzer, aynı cinsten bir bütündür....

Leibniz

Leibniz de çağının geleneğine uyarak, matematiğin metodunu felsefeye uygulamak istemiştir. Bilgi kuramında Leibniz, bilgiyi ikiye ayırır: 1- Duyu Bilgisi: Mükemmel bir...

Hegel

Hegeiegöre, “İnsan düşüncesinive bilinçsiz doğayı idare eden kanun, akıldır. Düşünmek ise araştırılan ve bilgisi elde edilmek istenen nesnenin özünü bilmek...

Farabi

İslam felsefesinin kurucusu olan Farabi, Platon’dan etkilenmiş fakat Aristoteles geleneğine bağlı kalmıştır. Farabi üç tür bilgi olduğunu öne sürer: 1-...

Dünyada Sıcaklığın Coğrafi Dağılışı

Dünya üzerinde sıcaklığın dağılışı izoterm haritaları ile gösterilir. İzotermler, aynı sıcaklığa sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eş sıcaklık eğrileridir. Eş...

Metin ve Şair

Bir yapı, onu yapan ustasını, onun bu alandaki bilgisini, becerisini gösterir; yapıldığı dönemin imkânlarını ve zevk anlayışını ortaya koyar. Şiir,...

Şiirde Tema

Bir şiirde dile getirilen, duygu, düşünce ve hayale tema adı verilir. Pişmanlık, kıskançlık, ayrılık, sevgi, karamsarlık, kahramanlık, özlem, ölüm birer...

İklimin Doğal Çevre ve İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri

İklimin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri Yer şekillerini oluşturan dış kuvvetlerin (akarsu, rüzgâr, buzul vs.) etkinlik derecelerini ve dağılışını etkiler. Kayaçların...

Anlatım Teknikleri ve Özellikleri

Anlatım Teknikleri a) Anlatım Biçimleri 1. Açıklayıcı Anlatım: Bilgi verir. 2. Tartışmacı Anlatım: Karşıt düşünceler vardır. 3. Öyküleyici Anlatım: Bir...

Gerçek Sayılarda Toplama ve Çarpma İşleminin Özellikleri

Kapalılık Özelliği Her a,b ∈R için a+b ∈ R ve a.b ∈ R dir. Gerçek sayılar kümesinde toplama ve çarpma...

Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Atatürk tarih öğretimine büyük önem vermektedir. Türk gencinin kendi tarihini öğrenmeyi bir hedef olarak görmesi gerektiğini savunmaktadır. Dünya ve Türk...

Tarih Araştırmalarında Kaynaklar

Kaynakların kullanılmasında dikkatli olmak gerekir. Çünkü verdiği bilgi tamamen doğru olmayabilir. Kaynakları karşılaştırarak değerlendirme yapılmalıdır. Tarih, geçmiş zamanda yaşanmış insanlık...

Sonraki Sayfa »