Fizik Bilimine Giriş

Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Teknoloji

Bilimsel çalışmalar yapmak uzun süreli ve maliyetli bir uğraştır. Bu tür çalışmalar ancak devletler tarafından planlanıp hayata geçirilebilir. Bu nedenle...

Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

Bilim araştırma merkezlerinin başlıca işlevleri Pozitif bilimler alanında, temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak ve yapmayı özendirmek Bilimsel araştırma –...

Vektörlerin Toplanması

Aynı Yönlü Vektörlerin Toplanması Yönleri aynı olan vektörlerin toplanması, işaretleri aynı olan sayıların toplanması gibidir. Şekildeki gibi 3 br büyüklüğündeki...

Ölçümler ve Birimler

Fizik, deneysel bir bilim olduğundan deneyler ölçüm yapmayı gerektirir ve çoğunlukla ölçümlerin sonuçları sayısal olarak ifade edilir. Bir büyüklüğün kendi...

Skaler ve vektörel büyüklükler

Kuvvet, hız gibi bazı büyüklükleri belirtmek için yön de gereklidir. Oysa kütle, uzunluk gibi büyüklükler için böyle bir koşul yoktur....

Temel Büyüklükler ve Türetilmiş Büyüklükler

1. Temel Büyüklükler: Tek başına bir anlam ifade eden büyüklüklerdir. 2. Türetilmiş Büyüklükler: Başka büyüklükler yardımıyla ifade edilebilen büyüklüklerdir Temel Büyüklükler...

Fizikte Matematik Kullanımı

Fen bilimlerinde matematik bir anlatım biçimidir. Bilimsel bir araştırmanın sonucu matematiksel olarak ifade edilemiyorsa kesinlik taşımaz ve inandırıcılığı yoktur. Fizik...

Fizikte Modelleme Nedir?

Fiziğin uğraş alanı içindeki bazı konularda gözle görülemeyen, ancak etkileri algılanan durumlar vardır. Bunları anlatabilmek için onları bildiğimiz, tanıdığımız elle...

Fizik ve Teknoloji

Fizik sayesinde günlük yaşamımızı kolaylaştıran birçok teknolojik ürün kullanırız. Akıllı cep telefonları, led ya da plazma TV ler, teknoloji ile...

Farklı Meslek Dallarında Fiziğin Rolü

Fizik bilgilerinin en temel özelliği değişime açık olmasıdır. Fizik kurallarına göre işleyen bir dünyada yaşıyoruz. Fizik bilimindeki bilgiler, biyoloji, kimya,...

Fiziğin alt dalları nelerdir?

Fiziğin alt dalları günlük yaşantımızda her an bir çok olayın açıklanmasında büyük bir rol üstlenmektedir. Metronun çalışması, cep telefonu, bir...

Fiziğin Uygulama Alanları

Fizik Evren’deki madde ve enerji ile bunlar arasındaki ilişkileri inceler. Yani fizik, evrendeki nesne, olay ve olguları inceleyerek bunlara akılcı...

Bilim Nedir

Çevremizdeki olaylarla ilgili “Neden?” ve “Nasıl?” sorularına sürekli cevap arayan insanlar bu arayışın sonucu olarak bilim ve bilimsel çalışma kavramları ortaya...

Fizik Biliminin Önemi

Çevrede birçok doğa olayı meydana gelir. Şimşek çakması, gök gürlemesi, Güneş’in her gün doğup batması, gece ve gündüzün aıt arda...

Fiziğin Tanımı ve Önemi

Kimya: Maddelerin yapısını ve birbirleri ile olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji: Canlı yapısı, hücre ve hücre içinde geçen temel hayat...