Soru: Bakanlar Kurulu’nun aldığı 7 Eylül 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla, Türkiye’de ulusal saat olarak yıl boyunca üçüncü saat dilimi kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?
A) 45° doğu meridyeninin yerel saati ulusal saat kabul edilmiştir.
B) Türkiye genelindeki tüm illerin yerel saatleri ile ulusal saat arasındaki fark eşit hale gelmiştir.
C) Türkiye’nin ulusal saati kışın. Londra’nın yerel saatinden 3 saat ileri olmuştur.
D) 44° doğu meridyeni üzerinde yer alan Iğdır’ın yerel saati ile ulusal saat arasında 4 dakikalık fark oluşmuştur.
E) Yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark, batıdaki illerde doğudaki illere göre daha fazladır.

Soru: X noktası, 70° doğu meridyeni ile 20° kuzey paraleli üzerindedir. Buna göre X noktası için, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) 30° güney paraleli üzerindeki bir noktaya göre Ekvator’a daha yakındır.
B) Üzerinde bulunduğu paralelin çevre uzunluğu Ekvator’unkinden fazladır.
C) Yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden ileridir.
D) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
E) 80° doğu boylamındaki bir noktaya göre daha batıdadır.

Soru: I. Arazisinin yüksek ve engebeli olması
II. Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü olması
III. Bazı bölgelerinde tuz yataklarının olması
IV. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
Türkiye’nin yukarıdaki özelliklerinden hangileri, uluslararası alandaki önemini m artırmaktadır?

Soru: Yarım daire şeklinde olan meridyenleri, tam bir daireye tamamlayan karşısındaki meridyenlere, antimeridyen veya karşıt meridyen denir. Buna göre 115° batı meridyeninin antimeridyeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45° batı    B) 45° doğu    C) 65° doğu   D) 65° batı    E) 75° doğu


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar