Soru: Aşağıdakilerden hangisi adrenalin hormonunun etkilerinden birisi değildir?
A) Kalp atış hızı ve kan basıncını artırma
B) Akciğerlerdeki bronşları genişletme
C) Sindirim ve boşaltım organlarına giden kan miktarını artırma
D) Solunumu hızlandırma
E) Kandaki şeker miktarını artırma

Soru: Aşağıdaki şema insanda göz küresinin yapısını göstermektedir. Aşağıdakilerin hangisinde, şemadaki yapılardan biri gerçekleştirdi işlevle birlikte doğru olarak verilmiştir?
A) Göz merceği – Işınları kırarak ağ tabaka üzerine düşürme
B) Göz bebeği- Göze renk verme
C) Kornea – Daralıp genişleyerek göze giren ışık miktarını düzenleme
D) Kör nokta – Karanlıkta ve loş ışıkta görmeyi sağlama
E) Sarı benek-Göz uyumunu sağlama

İnsandaki göz kusurlarıyla ilgili;
I. Miyoplukta görüntü retinanın arkasında oluşur.
II. Hipermetropluk, göz küresinin normalden kısa olması ya da göz merceğinin kırma gücünün normalden az olması durumunda ortaya çıkar.
III. Astigmatizm, silindirik mercekler kullanılarak düzeltilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: İnsanlarda işitme kaybının (sağırlığın) iki çeşidi bulunur. Bunlar sinirsel kaynaklı sağırlık ve iletim yokluğundan kaynaklanan sağırlıktır. Buna göre;
l. Kulak zarının yırtılması
II. Korti organının tüylü duyu hücrelerinin zarar görmesi
lll. Orta kulak kemikleri arasındaki bağlantıların sertleşmesi
olaylarından hangileri iletim yokluğundan kaynaklanan sağırlık örnekleridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

Soru: İnsan dilindeki tat tomurcuklarıyla ilgili olarak;
l. Tadın alınmasından sorumlu olan duyu hücrelerini içerir.
II. Dildeki papilla denilen çıkıntılarda yer alır.
Ill. Her biri sadece bir tadı algılar.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: İnsanda tat ve koku duyularıyla ilgili olarak;
l. Birbirlerini etkileyebilirler.
II. Reseptörleri benzer biçimde uyarılır.
lll. Reseptörlerden gelen uyarılar aynı yoldan beyne ulaşır.
yargılarından hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar