Tüketimi Etkileyen Beşerî Faktörler Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Tüketimi Etkileyen Beşerî Faktörler

İhtiyaçlar

Tüketimin faaliyetlerinin temelini insanların ihtiyaçları oluşturmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarındaki değişim ve gelişme tüketim faaliyetlerini de etkilemektedir.

Gelir Düzeyi

İnsanların tükettikleri ürünlerin miktarı ve çeşidi gelir düzeyine bağlı olarak değişir. Gelir düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde insanların mal ve hizmetleri, tüketim miktarı daha fazla ve çeşitlidir. Genellikle insanların gelir düzeyi arttıkça tüketimleri de artmakta ve çeşitlenmektedir.

Teknolojik Gelişmeler

Teknolojik gelişmeler sonrasında mal ve hizmetlerin üretim kapasitesi ve çeşitliliği artmıştır. Ayrıca bu mal ve hizmetlerin üretim alanlarından tüketim alanlarına ulaşımı daha kolaylaşmıştır. Bu durum tüketim faaliyetlerinde de değişime neden olmuştur.

Reklam

Reklamlar insanların tüketim faaliyetlerini yönlendirmeye yönelik çalışmalardır. Bu nedenle bu faaliyetler tüketimi etkilemektedir.

Moda

Moda da reklamcılık faaliyetleri gibi insanların tüketim faaliyetlerini yönlendiren unsurlardan biridir. Moda sadece giyim – kuşam faaliyetleri üzerinde değil insanların diğer tüm tüketim faaliyetleriyle ilgilidir. Örneğin, Türkiye’de yakın dönemde Doğu Ekspresi Tren Yolu ile Kars seyahati bir moda akımı hâlini almıştı ve bu dönemde bu tren seferlerine yönelik biletler hızla tüketilmişti.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar