• Kategori yok
 • Basınç ve Rüzgarlar

  Rüzgar Çeşitleri

  Rüzgarlar; hızları, esme sıklığı, sıcaklık özellikleri ile esme süreleri dikkate alınarak dön gruba ayrılır. Sürekli Rüzgarlar: Alizeler, Batı Rüzgarları ve...

  Yerel Rüzgarlar

  Bu rüzgarların bir kısmı genel hava dolaşımına bağlı rüzgarların bazı değişikliklere uğramasıyla, bazıları ise tamamen yerel basınç farklılıklarına bağlı olarak...

  Mevsimlik (Devirli) Rüzgarlar (Musonlar)

  Basınç alanlarının yıllık harekete bağlı olarak yer değiştirmesi nedeniyle yıl içinde yön değiştirerek esen rüzgarIara mevsimlik (devirli) rüzgarlar denir. Bu...

  Sürekli Rüzgarlar

  Yıl boyunca sürekli basınç merkezleri arasında, yön değiştirmeden esen Alize, Batı ve Kutup rüzğarlarıdır. Bu rüzgarlar çıkış alanlarında kuru iken,...

  Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı)

  Rüzgarın belirli zamandaki esme sayısına rüzgar frekansı denir. Bütün yıl boyunca hangi yönden ne kadar sıklıkta rüzgar estiğini gösteren şekle...

  Rüzgarın Yönünü Etkileyen Faktörler

  Rüzgarın yönünü; basınç merkezlerinin konumu, yer şekilleri ve Dünya’nın günlük hareketi belirler. Rüzgarların yönü üzerinde etkili olan en önemli faktör,...

  Rüzgarın Hızı ve Etkileyen Faktörler

  RÜZGaRLAR Yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru, yatay yönde yer değiştiren hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar her zaman, yüksek...

  Eş Basınç (İzobar) Haritaları

  Yeryüzünde eşit basınçtaki noktaların birleştirilmesi sonucu elde edilen eğrilere İzobar eğrileri, bu eğriler ile oluşturulan haritalara ise İzobar haritaları adı...

  Basınç Kuşakları

  Yeryüzünde sıcaklık ve yoğunluğa göre termik ve dinamik basınç kuşakları oluşmuştur. 1. Termik Basınç Kuşakları Yer’in şekline bağlı olarak yeryüzünün...

  Basıncın Yeryüzünde Dağılışı ve Özellikleri

  Dünyadaki basınç dağılışı, aynı basınç değerine sahip nok- taların birleştirilmesiyle elde edilen eş basınç (izobar) eğri- leriyle gösterilir. Dünyadaki basınç...

  Yüksek Basınç ve Özellikleri

  Çevresine göre basınç değerleri fazla olan yerlere yüksek basınç alanı denir. Yeryüzündeki en yüksek hava basıncı deniz seviyesinde, 1083,8 mb...

  Alçak Basınç ve Özellikleri

  Çevresine göre basınç değerleri az olan alanlara alçak basınç alanı denir. En düşük hava basıncı ise 870 mb olarak 1979’da...

  Sonraki Sayfa »

  Soru: Hava basıncıyla ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Bir yerdeki basıncın değişimi üzerinde ısınma ve soğuma temel etkenlerdir.
  B) Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri görülür.
  C) Yüksek basınç alanlarında hava genellikle bulutlu ve yağışlıdır.
  D) Hava basıncının ölçülmesinde barometre kullanılır.
  E) Normal koşullarda yeryüzünden yükseldikçe hava basıncı azalır.  Soru: Kuzey Yarım Küre’de bir bölge, ocak ayındaki bir günde termik yüksek basınç alanı hâline gelmiştir. Buna göre bu bölgede, aşağıdaki durumlardan hangisi söylenemez?
  A) Havanın ılık ve yağışlı olması
  B) Yeryüzünden sıcaklık kaybının fazla olması
  C) Havanın ayaz (kuru soğuk) olması
  D) Alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi
  E) Havanın açık ve güneşli olması

  Soru: Yeryüzünde ocak ve temmuz ayı basınç haritaları incelendiğinde, izobarların Güney Yarım Küre’de, Kuzey Ya- rım Küre’ye göre daha düzgün bir uzanış yaptığı görü- lür. Bu durum, aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?
  A) Dünya’nın ekseni etrafında dönmesiyle
  B) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe enlem derecelerinin büyümesiyle
  C) Dünya’nın şeklinin küreye benzemesiyle
  D) Sürekli rüzgârların esiş yönlerinde sapmaların olmasıyla
  E) Güney Yarım Küre’nin büyük bölümünün okyanuslarla kaplı olmasıyla

  Soru: Asya denizlerinde ve Avustralya’nın Büyük Okyanus kı- yılarında esen tayfun, Hint Okyanusu’nda esen sayklon, Meksika Körfezi kıyıları ile Antil Adalarrnda esen hari- ken ve Avustralya’da esen viIi viIi tropikal rüzgârlardır. Bu rüzgârların hızı ve yıkıcı etkisi fazladır. Buna göre, tropikal rüzgârların hızı ve yıkıcı etkisi- nin fazla olmasının Lemğngdguj, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yağışlara neden olmaları
  B) Esiş yönlerinin bölgelere göre değişmesi
  C) Belirli mevsimlerde görülmeleri
  D) Ani basınç farklarından kaynaklanmaları
  E) Farklı yarım kürelerde esebilmeleri