Soru: Hava basıncıyla ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir yerdeki basıncın değişimi üzerinde ısınma ve soğuma temel etkenlerdir.
B) Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri görülür.
C) Yüksek basınç alanlarında hava genellikle bulutlu ve yağışlıdır.
D) Hava basıncının ölçülmesinde barometre kullanılır.
E) Normal koşullarda yeryüzünden yükseldikçe hava basıncı azalır.

Soru: Kuzey Yarım Küre’de bir bölge, ocak ayındaki bir günde termik yüksek basınç alanı hâline gelmiştir. Buna göre bu bölgede, aşağıdaki durumlardan hangisi söylenemez?
A) Havanın ılık ve yağışlı olması
B) Yeryüzünden sıcaklık kaybının fazla olması
C) Havanın ayaz (kuru soğuk) olması
D) Alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi
E) Havanın açık ve güneşli olması

Soru: Yeryüzünde ocak ve temmuz ayı basınç haritaları incelendiğinde, izobarların Güney Yarım Küre’de, Kuzey Ya- rım Küre’ye göre daha düzgün bir uzanış yaptığı görü- lür. Bu durum, aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?
A) Dünya’nın ekseni etrafında dönmesiyle
B) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe enlem derecelerinin büyümesiyle
C) Dünya’nın şeklinin küreye benzemesiyle
D) Sürekli rüzgârların esiş yönlerinde sapmaların olmasıyla
E) Güney Yarım Küre’nin büyük bölümünün okyanuslarla kaplı olmasıyla

Soru: Asya denizlerinde ve Avustralya’nın Büyük Okyanus kı- yılarında esen tayfun, Hint Okyanusu’nda esen sayklon, Meksika Körfezi kıyıları ile Antil Adalarrnda esen hari- ken ve Avustralya’da esen viIi viIi tropikal rüzgârlardır. Bu rüzgârların hızı ve yıkıcı etkisi fazladır. Buna göre, tropikal rüzgârların hızı ve yıkıcı etkisi- nin fazla olmasının Lemğngdguj, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağışlara neden olmaları
B) Esiş yönlerinin bölgelere göre değişmesi
C) Belirli mevsimlerde görülmeleri
D) Ani basınç farklarından kaynaklanmaları
E) Farklı yarım kürelerde esebilmeleri


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar