Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri

İnsan vücuduna gündelik yaşam içerisinde yiyecekler, içecekler, solunum ve dokunma gibi yollar ile birçok maddeler giriş yapar. Bu maddelerden bir...

İnsan Sağlığı ve Güvenliği

Kimyasal maddeler birçok iş yerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan bu kimyasallara bağlı olarak eğer gerekli önlemler alınmaz ise körlükten kansere...

Güvenlik Uyarı İşaretleri

Kimyasal maddeler oluşturabilecekleri zararlara göre gruplandırılmıştır. Bu zarar grupları için sembol ve işaret olarak da adlandırılan piktogramlar kullanılır. Piktogramlar kimyasal...

Laboratuvar Güvenik Kuralları

Laboratuvarında çalışılırken aşağıdaki temel kurallara uyulmalıdır. Laboratuvar Önlüğü, kapalı ayakkabı ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Öğretmenin onay vermediği hiçbir işlem yapılmamalıdır....

Kimya laboratuvarında, deney yaparken zarar görmemek ve bir kaza yaşamamak için güvenlik kurallarına uygun davranılmalıdır. Laboratuvar güvenlik kurallarının yanı sıra kimyasallarla güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağı konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır. Laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler yanıcı, zehirli, tahriş edici veya patlayıcı etkiye sahip olabilir. Bu kimyasallardan bazıları kolaylıkla deriden geçebileceği gibi, buharlaşma yolu ile soluduğumuz havaya karışabilir. Kimyasal maddelerin insan sağlı- ğına ve çevreye zarar vereceği bilinmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.