• Kategori yok
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

  Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri

  İnsan vücuduna gündelik yaşam içerisinde yiyecekler, içecekler, solunum ve dokunma gibi yollar ile birçok maddeler giriş yapar. Bu maddelerden bir...

  İnsan Sağlığı ve Güvenliği

  Kimyasal maddeler birçok iş yerinde yaygın İstanbul Uçak Bileti olarak kullanılmaktadır. Kullanılan bu kimyasallara bağlı olarak eğer gerekli önlemler alınmaz...

  Güvenlik Uyarı İşaretleri

  Kimyasal maddeler oluşturabilecekleri zararlara göre gruplandırılmıştır. Bu zarar grupları için sembol ve işaret olarak da adlandırılan piktogramlar kullanılır. Piktogramlar kimyasal...

  Laboratuvar Güvenik Kuralları

  Laboratuvarında çalışılırken aşağıdaki temel kurallara uyulmalıdır. Laboratuvar Önlüğü, Dizi İzle kapalı ayakkabı ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Öğretmenin onay vermediği hiçbir...

  Kimya laboratuvarında, deney yaparken zarar görmemek ve bir kaza yaşamamak için güvenlik kurallarına uygun davranılmalıdır. Laboratuvar güvenlik kurallarının yanı sıra kimyasallarla güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağı konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır. Laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler yanıcı, zehirli, tahriş edici veya patlayıcı etkiye sahip olabilir. Bu kimyasallardan bazıları kolaylıkla deriden geçebileceği gibi, buharlaşma yolu ile soluduğumuz havaya karışabilir. Kimyasal maddelerin insan sağlı- ğına ve çevreye zarar vereceği bilinmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.